Študij

​​​​​​​Študent pridobi študentski status z vpisom pred začetkom študijskega leta. Status študenta imajo redni in izredni študenti, status študenta za posamezni letnik traja eno študijsko leto (od 1. oktobra prvega leta do 30. septembra naslednjega leta).

Za vse informacije glede študija in študijskega procesa se obrnite na Referat za študentske zadeve po e-pošti referat.ft@um.si, po telefonu na številko 08 205 70 63 oziroma 08 205 70 67 ali osebno v času uradnih ur: ponedeljek, torek, četrtek, petek od 9. do 11. ure ter ob sredah od 13. do 15. ure.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2017/18

​OBDOBJE
DEJAVNOST​
Ponedeljek, 25.— petek, 29. september 2017
Uvajalni teden za bruce
1. 10. 2017 – 26. 1. 2018
Zimski semester
Ponedeljek, 2. oktober 2017
1. študijski dan za 1. stopnjo
Ponedeljek, 9. oktober 2017
1. študijski dan za 2. stopnjo
Sreda, 29. november – petek, 1. december 2017
TAD – mednarodna konferenca
Ponedeljek, 18. december 2017
Dan Fakultete za turizem
Sreda, 20. december 2017
Brucovanje
Ponedeljek, 29. januar — petek, 23. februar 2018
Zimsko izpitno obdobje
Sreda, 31. januar 2018   
Rektorjev dan
Petek, 9. in sobota 10. februar 2018
Informativni dnevi 1. stopnja
26. 2. 2018 – 15. 6. 2018
Poletni semester
Ponedeljek, 2. do petek 6. april 2018
Teden zdravja
Petek, 6. april 2018
Podelitev diplom FT UM (1. in 2. stopnja)
Torek, 15. maj 2018
Dan študentov
Sreda, 16. maj 2018
Informativni dan 2. stopnja
Ponedeljek, 19. junij — petek, 13. julij 2018
Poletno izpitno obdobje
Ponedeljek, 20. avgust — petek, 14. september 2018
Jesensko izpitno obdobje
Torek, 18. september 2018
Dan Univerze v Mariboru
Četrtek, 27. september 2018
Svetovni dan turizma

​ELEKTRONSKA PODPORA ŠTUDIJU

Študenti Univerze v Mariboru pridobijo enotno digitalno identiteto, ki jim omogoča dostop do univerzitetnih spletnih portalov. Digitalna identiteta zajema e-poštni naslov oblike ime.priimek@student.um.si ter geslo, ki omogočata prijavo v e-učno okolje Moodle UM ter dostop do portala AIPS (Akademski informacijski podsistem Univerze v Mariboru). Na univerzitetni e-poštni naslov študenta fakulteta in univerza pošiljata vsa uradna sporočila in obvestila ter sporočila iz sistemov AIPS ter Moodle. Na Moodlu so objavljena gradiva in naloge pri predmetih, omogočena je oddaja poročil in seminarskih nalog ter komunikacija s študenti in predavatelji. Študenti lahko preko portala AIPS pregledujejo seznam obveznosti in ocen, se prijavijo in odjavijo iz izpitov, se vpišejo v višji letnik in drugo.

IZBIRNOST PREDMETOV NA UM

Vsi študenti, ki so vpisani na katerikoli program Univerze v Mariboru, imajo možnost izbrati tudi predmete na Fakulteti za turizem. Senat FT UM je sprejel sklep, da za prosto izbirnost vsem študentom UM ponudi predmete: Teorije turizma, Slovenski turistični proizvod, Destinacijski menedžment (UN) in tem predmetom prilagodi urnik njihove izvedbe. Za več informacij se obrnite na študentski referat. Hkrati želimo spodbuditi tudi študente FT, da si v okviru izbirnih predmetov sami izbirajo predmete na drugih fakultetah UM.