Študij

​​​​​​​​​​Študent pridobi študentski status z vpisom pred začetkom študijskega leta. Status študenta imajo redni in izredni študenti, status študenta za posamezni letnik traja eno študijsko leto (od 1. oktobra prvega leta do 30. septembra naslednjega leta).

Za vse informacije glede študija in študijskega procesa se obrnite na Referat za študentske zadeve po e-pošti referat.ft@um.si, po telefonu na številko 08 205 70 63 oziroma 08 205 70 67 ali osebno v času uradnih ur: ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8. 30 do 10. 30 ure ter ob sredah od 13. do 15. ure.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2019/20

​OBDOBJE
DEJAVNOST​
Torek, 1. 10. 2019 — petek, 24. 1. 2020
Zimski semester
​Torek, 1. oktober 2019
1. študijski dan za 1. stopnjo
Torek, 8. oktober 2019
1. študijski dan za 2. stopnjo
Petek, 6. december 2019
Dan Fakultete za turizem
Sreda, 11. december 2019
Brucovanje
Ponedeljek, 28. januar — petek, 22. februar 2020
Zimsko izpitno obdobje
Ponedeljek, 27. januar 2020
Rektorjev dan
Petek, 14. in sobota 15. februar 2020
Informativni dnevi 1. stopnja
Ponedeljek, 24. 2. 2019 – petek, 5. 6. 2020
Poletni semester
Ponedeljek, 6.4. - petek, ​9.4. 2020
Teden zdravja
Sreda, 22. april 2020
Podelitev diplom FT UM (1. in 2. stopnja)
začetek majaInformativni dan 2. stopnja
Torek, 19. maj 2020
Dan študentov
Ponedeljek, 8. junij — petek, 10. julij 2020
Poletno izpitno obdobje
Ponedeljek, 17. avgust — petek, 11. september 2020
Jesensko izpitno obdobje
Petek, 18. september 2020
Dan Univerze v Mariboru
Nedelja, 27. september 2020Svetovni dan turizma
Sreda, 30. september 2020
Konec študijskega leta

​ELEKTRONSKA PODPORA ŠTUDIJU

Študenti Univerze v Mariboru pridobijo enotno digitalno identiteto, ki jim omogoča dostop do univerzitetnih spletnih portalov. Digitalna identiteta zajema e-poštni naslov oblike ime.priimek@student.um.si ter geslo, ki omogočata prijavo v e-učno okolje Moodle UM ter dostop do portala AIPS (Akademski informacijski podsistem Univerze v Mariboru). Na univerzitetni e-poštni naslov študenta fakulteta in univerza pošiljata vsa uradna sporočila in obvestila ter sporočila iz sistemov AIPS ter Moodle. Na Moodlu so objavljena gradiva in naloge pri predmetih, omogočena je oddaja poročil in seminarskih nalog ter komunikacija s študenti in predavatelji. Študenti lahko preko portala AIPS pregledujejo seznam obveznosti in ocen, se prijavijo in odjavijo iz izpitov, se vpišejo v višji letnik in drugo.

IZBIRNOST PREDMETOV NA UM

Vsi študenti, ki so vpisani na katerikoli program Univerze v Mariboru, imajo možnost izbrati tudi predmete na Fakulteti za turizem. Senat FT UM je sprejel sklep, da za prosto izbirnost vsem študentom UM ponudi predmete: Teorije turizma, Slovenski turistični proizvod, Destinacijski menedžment (UN) in tem predmetom prilagodi urnik njihove izvedbe. Za več informacij se obrnite na študentski referat. Hkrati želimo spodbuditi tudi študente FT, da si v okviru izbirnih predmetov sami izbirajo predmete na drugih fakultetah UM.