Študij

​​​​​​​​​​Študent pridobi študentski status z vpisom pred začetkom študijskega leta. Status študenta imajo redni in izredni študenti, status študenta za posamezni letnik traja eno študijsko leto (od 1. oktobra prvega leta do 30. septembra naslednjega leta).

Za vse informacije glede študija in študijskega procesa se obrnite na Referat za študentske zadeve po e-pošti referat.ft@um.si, po telefonu na številko 08 205 70 63 oziroma 08 205 70 67 ali osebno v času uradnih ur: ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8. 30 do 10. 30 ure ter ob sredah od 13. do 15. ure.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2020/21

​OBDOBJE
DEJAVNOST​

Četrtek, 1. 10. 2020 — četrtek, 21. 1. 2021

​Zimski semester

​Petek, 22. 1. — petek, 19. februar 2021

​Zimsko izpitno obdobje

​Petek, 29. januar 2021

​Rektorjev dan

​Ponedeljek, 22. 2. 2021 – petek, 11. 6. 2021

​Poletni semester

​Ponedeljek, 14. 6. 2021 — petek, 9. 7. 2021

​Poletno izpitno obdobje

​Ponedeljek, 16. 8. 2021 — petek, 10. 9. 2021

​Jesensko izpitno obdobje

​Sobota, 18. september 2021

​Dan Univerze v Mariboru

​Četrtek, 30. september 2021

​Konec študijskega leta

​ELEKTRONSKA PODPORA ŠTUDIJU

Študenti Univerze v Mariboru pridobijo enotno digitalno identiteto, ki jim omogoča dostop do univerzitetnih spletnih portalov. Digitalna identiteta zajema e-poštni naslov oblike ime.priimek@student.um.si ter geslo, ki omogočata prijavo v e-učno okolje Moodle UM ter dostop do portala AIPS (Akademski informacijski podsistem Univerze v Mariboru). Na univerzitetni e-poštni naslov študenta fakulteta in univerza pošiljata vsa uradna sporočila in obvestila ter sporočila iz sistemov AIPS ter Moodle. Na Moodlu so objavljena gradiva in naloge pri predmetih, omogočena je oddaja poročil in seminarskih nalog ter komunikacija s študenti in predavatelji. Študenti lahko preko portala AIPS pregledujejo seznam obveznosti in ocen, se prijavijo in odjavijo iz izpitov, se vpišejo v višji letnik in drugo.

Povezava do IT storitev za študente Univerze v Mariboru, kjer so zbrane vse koristne informacije, navodila in povezave.

IZBIRNOST PREDMETOV NA UM

Vsi študenti, ki so vpisani na katerikoli program Univerze v Mariboru, imajo možnost izbrati tudi predmete na Fakulteti za turizem. Senat FT UM je sprejel sklep, da za prosto izbirnost vsem študentom UM ponudi predmete: Teorije turizma, Slovenski turistični proizvod, Destinacijski menedžment (UN) in tem predmetom prilagodi urnik njihove izvedbe. Za več informacij se obrnite na študentski referat. Hkrati želimo spodbuditi tudi študente FT, da si v okviru izbirnih predmetov sami izbirajo predmete na drugih fakultetah UM.