Magistrski študijski program Turizem

​​​​​​​​​​​​​​​​Magistrski študijski program Turizem traja 2 leti (4 semestre).

Temeljni cilji programa je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah (predvsem) turističnega gospodarstva pa tudi v določenih segmentih negospodarstva in javne oziroma državne uprave, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma. Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.

​POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

Študent lahko napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS. Študent lahko napreduje v višji letnik tudi, če iz upravičenih razlogov ni opravil vseh študijskih obveznosti iz prvega odstavka. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru.

​PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

Diplomanti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Turizem bodo:

 • imeli sposobnost uporabe kvantitativnih metod,
 • imeli znanje o managementu turističnih organizacij,
 • razumeli osnovne pojme s področja načrtovanja kompleksnih socialnih mrež in vključevanja socialnih akterjev v razvoj turizma na podjetniški, lokalni in regijski ravni,
 • razumeli osnovne in zahtevnejše pojme s področja logističnih procesov v turizmu,
 • povezovali turistične potrebe v turistične proizvode,
 • razumeli kategorije finančne analize,
 • razumeli modele sodobne organiziranosti turističnih organizacij in investiranja v managementske koncepte poslovanja,
 • imeli sposobnost izdelave sistemske analize in spremljanja uvedbe informacijskega sistema v poslovanje,
 • poznali koncept marketinškega komuniciranja,
 • imeli sposobnost za obravnavo praktičnih problemov procesne obravnave poslovanja v sodobnih organizacijskih sistemih,
 • imeli sposobnost razumevanja temeljnih pojmov s področja raziskave potreb, motivov in vedenja potrošnikov pri trženju turističnih storitev,
 • razumeli modele sodobne organiziranosti turističnih organizacij in investiranja v managementske koncepte poslovanja,
 • imeli sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju uporabe znanstveno-raziskovalnih prejemov pri ustvarjanju novega integralnega turističnega proizvoda z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • imeli prakseološko razumevanje politične teorije s ciljem sistematičnega razumevanja političnih in turističnih dogodkov na ravni lokalnih, nacionalnih, evropskih in globalnih turističnih politik.

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Za MAG program Turizem je bila vložena akreditacijska vloga, posodobljeni akreditirani učni načrt za študijsko leto 2019/20 so v veljavi od 1. 10. 2019.  Učne načrte si lahko ogledate tudi na spletni strani AIPS.​

​PREDMETNIK

Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS