Izpiti

​​​​​​​​Obvešča​​mo vas, da so termini izpitov v študijskem letu 2018/2019 za vse študijske programe objavljeni v spletnem AIPSu. 

Navodilo glede izvajanja pred​​rokov in​ glede možnosti razpiso​vanja predrokov​.

IZPITNA OBDOBJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Zimsko izpitno obdobje od 28. 1. - 22. 2. 2019

Poletno izpitno obdobje od 17. 6. - 12. 7. 2019

Jesensko izpitno obdobje od 19. 8. - 13. 9. 2019

​POSTOPEK PRI​JAVE NA IZPIT TER ODJAVA Z IZPITA

Na izpit se prijavite elektronsko preko portala AIPS (https://aips.um.si/). Rok prijave je najkasneje 8 dni pred izpitnim rokom. Izpit lahko opravljajo samo študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu.

Študenti se lahko od izpita odjavite preko portala AIPS najkasneje 2 dni pred izpitom. Če se študent ne udeleži izpita, na katerega je prijavljen, se na naslednji izpitni rok ne more prijaviti.

Prijava preko portala AIPS je možna med 3. in 24. uro, 365 dni na leto. Zaradi redne izdelave varnostnih kopij podatkov elektronska prijava med 24. in 3. uro zjutraj ni mogoča. V primeru težav se obrnite na IKT koordinatorja (skrbnik.ft@um.si).

​PRIZNANJE IZPITA

Študent lahko zaprosi za priznanje izpita, ki ga je opravil na kateri od drugih fakultet oz. visokih šol. V tem primeru je potrebno izpolniti Prošnjo za priznanje izpitov. K obrazcu je potrebno priložiti veljaven učni načrt opravljenega predmeta ter originalno potrdilo o oceni, s katero je bil izpit opravljen. Popolno dokumentacijo študent odda v študentski referat. Referat posreduje prošnjo izvajalcu predmeta na FT UM, ki nato odloči, ali se izpit prizna v celoti, delno oziroma se ne prizna.

Vloge za priznavanje izpitov iz drugih fakultet za predmete zimskega semestra naj študenti vložijo do 15. 11. tekočega leta. Vloge za priznavanje izpitov iz drugih fakultet za predmete letnega semestra naj študenti vložijo do 15. 4. tekočega leta. V nasprotnem primeru ne moremo zagotoviti, da bodo vloge obravnavane pravočasno.

​KOMISIJSKI IZPIT

Študenti Univerze v Mariboru lahko posamezen izpit opravljajo največ šestkrat (6). Vendar pa se vsako 4., 5. in 6. opravljanje izpita šteje kot komisijski izpit, ki je plačljiv. Na komisijski izpit se študent prijavi preko portala AIPS najmanj 7 dni pred razpisanim rokom. Po datumu opravljanja izpita študent na dom prejme račun za plačilo komisijskega izpita po veljavnem ceniku.

​VIŠANJE OCENE

Študenti lahko zvišujete oceno, pridobljeno pri posameznem predmetu. Če želite oceno zvišati v tekočem študijskem letu, ne potrebujete dovoljenja izvajalca predmeta. Če želite oceno zvišati kasneje, ob prijavi na izpit potrebujete soglasje izvajalca predmeta (obrazec Prijavnica na izpit).

OPRAVLJANJE IZPITOV VIŠJEGA LETNIKA

Študenti ponavljalci lahko opravljajo izpite višjega letnika, ob pogoju, da so opravljene vse obveznosti tekočega letnika ter ob pisnem soglasju nosilca predmeta (sklep komisije)​. 

​IZPITI PRI IZBIRNIH PREDMETIH, KI SE V ŠTUDIJSKEM LETU NE IZVAJAJO

Študenti, ki so opravili pogoje za pristop k izpitu, predmet pa se ne izvaja več, lahko izpit opravljajo na redno razpisanih izpitnih rokih.

Študenti, ki pogojev za pristop k izpitu niso opravili (nimajo izpolnjenih predpisanih obveznosti na vajah oziroma predavanjih), predmet pa se ne izvaja več, lahko podajo Vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta na Komisijo za študijske zadeve. Nov predmet si lahko izberejo izmed izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v prihodnjem študijskem letu. Rok za oddajo prošenj je konec septembra.