Strateški svet Fakultete za turizem o ključnih veščinah kadrov

Objavljeno: 2. oktobra, 2021 | Kategorija: 

Strateški svet Fakultete za turizem o ključnih veščinah kadrov

 

Svetovni dan turizma smo na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru tudi letos obeležili s srečanjem Strateškega sveta fakultete. Z gosti, ki prihajajo iz priznanih slovenskih turističnih podjetij so govorili o trenutnem stanju v panogi, o izzivih in priložnostih, s katerimi se bo turizem srečeval ter predvsem o znanjih in kompetencah kadrov, ki jih bo trg potreboval.

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je 29. 9. 2021 ob 11. uri v Mestni hiši Brežice gostila okroglo mizo, srečanje Strateškega sveta fakultete. Strateški svet je svetovalno telo fakultete, katerega namen je združevanje predstavnikov gospodarstva s predstavniki drugih organizacij na področju turizma ter raziskovalcev in pedagogov. Predstavlja deležnike na področju oblikovanja kadra na strokovnem področju, ki svetujejo fakulteti pri oblikovanju študijskih programov – ciljev, kompetenc in učnih izidov, ki ustrezajo potrebam delovnih mest. Letošnja okrogla miza je naslavljala predvsem izzive na kadrovskem področju - pregled trenutnega stanja v panogi ter pogled tudi v prihodnost; katera znanja, kompetence in veščine bodo relevantne za zaposlene v turizmu.

Pri okrogli mizi so sodelovali gospod Matej Knaus, ustanovitelj in direktor TA Palma, Predsednik ZTAS, predsednik Strateškega sveta FT UM, gospod Ivan Molan, župan občine Brežice, gospa Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja prodaje in marketinga Term Čatež d.d., gospa Mateja Pavlič, izvršna direktorica hotelske operative Life Class Hotels & Spa, Istrabenz Turizem d.d., gospa Urška Topolšek Planinšek iz Eko turistične kmetije Urška - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, gospod Uroš Škrinjar, direktor kadrovske službe v Sava Turizem d.d. in dr. Marjetka Rangus, prodekanica za izobraževalno dejavnost na Fakulteti za turizem UM, predstavnica vodstva fakultete.

Sodelujoči so v analizi trenutnega stanja ugotavljali, da turistični sektor sicer okreva, vendar sta pandemija in začasno zaprtje pustila velike posledice ravno na kadrovskem področju, zaradi prezaposlovanja v druge panoge. Potrebe po dodatni delovni sili so velike, zaposlovalci iščejo tako mlade in perspektivne kadre, kot tudi tiste bolj izkušene. Zavedajo se pomena izobraževanja znotraj podjetij ter vlaganja v znanje zaposlenih. Hkrati pa priznavajo, da bo v prihodnosti potrebno spremeniti in prilagoditi pristope na področju zaposlovanja (predvsem mladih), tudi sistemsko v smeri v večje fleksibilnosti zaposlitev ter se zavedati, da je dober kader potrebno tudi ustrezno plačati. Mladim svetujejo malce večjo potrpežljivost pri iskanju prvih priložnosti zaposlitve in napredovanju, sami pa pri sebi vidijo priložnost za izboljšanje procesov v smeri, da pripravijo delovno okolje, ki bi mlade bolj motivirale za delo v panogi, kot do sedaj.

Znanja, ki so jih sodelujoči izpostavili kot še posebej pomembna, pokrivajo področje kriznega upravljanja, tudi s financami,  znanje o dejavnikih tveganja, upravljanje s človeškimi viri, psihologija ter predvsem t.i. mehke veščine: komunikacija, timsko delo, prilagodljivost in reševanje težav s strpnostjo ter razumevanjem. Strateški partnerji nadaljnje sodelovanje s fakulteto vidijo v še boljšem povezovanju in prilagodljivosti na področju študentske prakse, v pomoči pri razumevanju mladih iskalcev zaposlitev, kaj je tisto, kar jih motivira, ter tudi v obliki izobraževanj za že zaposlene v turizmu.

Okrogla miza se je kljub številnim izpostavljenim trenutnim izzivom zaključila v optimističnem duhu za prihodnost zaposlovanja mladih v turizmu ter številnih novih možnosti nadgradnje sodelovanja Fakultete za turizem s svojimi strateškimi partnerji iz gospodarstva.

 

 

 

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram