Skoči do osrednje vsebine

Razpis za tutorje študente na FT UM

Objavljeno: 1. julija, 2024 | Kategorija: , , , ,

Objavljamo: SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja tutorjev študentov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru

Študentski svet FT UM zbira prijave za tutorje študente, izmed katerih bo izbran tudi koordinator tutorjev študentov.

Za študijsko leto 2024/2025 se zbirajo naslednje prijave:

• 2 tutorja študenta na rednem VS programu
• 2 tutorja študenta na izrednem VS programu
• 1 tutor študent na UN programu
• 1 tutor študent na rednem MAG programu
• 1 tutor študent na izrednem MAG programu

Izbrani študenti tutorji bodo v študijskem letu 2024/25 vključeni v tutorski sistem UM. Znotraj sistema bodo finančno nagrajeni za svoje delo, o svojem delu bodo morali voditi evidenco ter opraviti izbirni predmet v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na UM, in sicer enega od predmetov:

• Univerzitetno tutorstvo: izbrane teme iz didaktike (FNM UM)
• Univerzitetno tutorstvo: izbrane teme s področja socialnega in čustvenega učenja (FF UM)

Izbirni predmet s področja tutorstva nadomesti en izbirni predmet iz rednega študijskega programa. Administrativne postopke glede izbirnega predmeta bodo izbrani tutorji uredili skupaj s Centrom za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje (referat za študijske zadeve).

MERILA ZA IZBOR

Več o tem, kdo lahko postane tutor, najedete v merilih za izbor pod točko 3., na povezavi: SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja tutorjev študentov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru

ROK ZA PRIJAVO

Kandidature se dostavijo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega sklepa (Obrazec 1) skupaj s prilogami najkasneje do petka, 12. 7. 2024, do 10.00 v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu v tajništvo FT UM s pripisom »Kandidatura za tutorja študenta FT – ne odpiraj«.

Priloga k razpisu je dostopna neposredno na povezavi.

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram