Skoči do osrednje vsebine

Podpora destinaciji Čatež in Brežice pri doseganju standardov Zelene sheme slovenskega turizma

NAZIV PROJEKTA:Podpora destinaciji Čatež in Brežice pri doseganju standardov Zelene sheme slovenskega turizma

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM:  Občina Brežice, tržni projekt

VLOGA FT UM: Koordinator

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus

TRAJANJE: 1. 1. 2022-31. 12. 2022

STATUS PROJEKTA: Zaključen 

Vodilni partner 

Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem

sodelujoči raziskovalci (na ft um) 

izr. prof. dr. Marjetka Rangus
izr. prof. dr. Maja Turnšek
doc. dr. Barbara Pavlakovič
doc. dr. Andreja Trdina
asist. Nejc Pozvek
asist. Katja Kokot
asist. Tomi Špindler
Mateja Kuntarič

opis projekta

Na pobudo Občine Brežice in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice smo na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru v začetku leta 2022 pripravili nekaj osrednjih strateških dokumentov in izvedli aktivnosti na področjih, ki jih od destinacij zahteva Zelena shema slovenskega turizma. Opravili smo anketiranje o zadovoljstvu s turizmom med domačini, pripravili krizni načrt za področje turizma za destinacijo, oblikovali preliminarna strateška priporočila za prilagajanje turizma na podnebne spremembe (na osnovi Resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050), načrt komuniciranja podnebnih sprememb in strateške usmeritve na področju merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa destinacije Čatež in Brežice. Pripravljena gradiva so izrazito pripomogla k pridobljenemu platinastemu znaku Slovenia Green, ki ga je destinacija Čatež in Brežice prejela ob presoji spomladi 2022.projektni rezultati 
POVEZAVE

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram