Skoči do osrednje vsebine

Prožne oblike izobraževanja: Zeleni prehod in turizem 5.0 (pilotni projekti NOO)

NAZIV PROJEKTA: Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in turizem 5.0 (pilotni projekti NOO)

FINANCER PROJEKTA / PROGRAM: Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

VLOGA FT UM:  Partner

KONTAKTNA OSEBA / VODJA: dr. Marjetka Rangus

TRAJANJE: 1. 1. 2023– 31.12. 2025

STATUS PROJEKTA: V teku 

šifra projekta

C3330-22-953012
Šifra projekta NRP (FT):
3330-22-3533

Vodilni partner 

UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za turizem  OSTALI partnerJI 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
Pedagoška fakulteta

sodelujoči raziskovalci  

Raziskovalci FT UM:

izr. prof. dr. Marjetka Rangus
izr. prof. dr. Maja Turnšek
izr. prof. dr. Mitja Gorenak
doc. dr. Barbara Pavlakovič
doc. dr. Boris Prevolšek
doc. dr. Maja Borlinič Gačnik
doc. dr. Milica Rančić Demir
asist. Katja Kokot
asist. Nejc Pozvek
asist. dr. Tomi Špindler
asist. Tjaša Alegro

 

 

2023-noo-logotipi-skupaj
Lapin_AMK_logo.svg

opis projekta

S pilotnim projektom Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in Turizem 5.0 naslavljamo potrebo po prehodu slovenskega visokošolskega strokovnega izobraževanja na bolj odzivne, fleksibilne in ustvarjalne oblike izobraževanja, skladne s širšimi evropskimi cilji po oblikovanju zelene in odporne Družbe 5.0. Turizem, gostinstvo in organizacija dogodkov veljajo za izredno dinamična področja, ki se soočajo s številnimi aktualnimi izzivi, ki se jim uveljavljeni sistemi izobraževanja prepočasi prilagajajo in ne prinašajo ustreznih odgovorov.  

Skozi pilotni projekt Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in Turizem 5.0 bomo testirali rešitve na predstavljene izzive, predvsem pa odgovore na vprašanje, kako povezati potrebo po zelenem razvoju turizma in digitalni transformaciji turizma ter le-te ugotovitve prenesti v prožnejše izobraževalne programe.

Projekt Prožne oblike izobraževanja: zeleni prehod in Turizem 5.0 sestavlja skupno 9 aktivnosti, med katerimi je 6 modulov izobraževanj v obliki mikrodokazil ter tri dodatne, procesno potrebne aktivnosti (razvoj gradiv in tehnik za poučevanje o podnebnih spremembah in raziskovanje z največjim učinkom, uvajanje t.i. community based learning v proces mikrodokazil, oblikovanje t.i. distributed learning metode poučevanja in mednarodna evalvacija).  Vsem je skupno osnovno jedro vsebin s področja zelenega turizma in digitalne komunikacije, v nadaljevanju pa vsak modul razvija svoja specializirana znanja. Vse aktivnosti naslavljajo potrebo po trajnostnem poučevanju in vpeljujejo teme vezane na podnebne spremembe, prehod na nizkoogljično družbo, digitalizacijo turizma ter lokalno participacijo in vključevanje deležnikov.

9 sklopov projektinih aktivnosti:

  • Transformacija poučevanja o podnebnih spremembah v turizmu, gostinstvu in organizaciji dogodkov
  • Trajnostni razvoj turizma v gorah
  • Zelena in digitalna revitalizacija podeželja
  • Razvoj modela izobraževanja za mikrodokazila na podlagi načel razpršenega izobraževanja
  • Uvajanje lokalne participacije v pedagoški proces
  • Vpeljava VR tehnologije v metode poučevanja
  • Turistični vodnik za družbo 5.0
  • Zeleni velnes za prihodnost
  • Koordinator aktivnosti v naravi/zeleni podjetnikprojektni rezultati 

POVEZAVE

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.«
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram