Projekti in reference

Izvajamo nacionalne in evropske projekte, sodelujemo v mednarodnih konzorcijih, omogočamo študentske projekte in se vključujemo v razvojno projektno sodelovanje z občinami. Med tekočimi in že zaključenimi projekti so naslednji: 

​NAZIV PROJEKTA
​       ​FINANCER​
VLOGA FT UM​KONTAKTNA OSEBA​​TRAJANJE​
AlpBioEco GZS (Interreg Alpin Space)
podizvajalec​dr. Maja Turnšek
20.11.-18.12.2019
Bet on health (BoH)Občina Brežice (EU - Erasmus+)
​partner​dr. Marjetka Rangus
1.11.2019-31.10.2020
Beyond European Sustainable Tourism MED Path (BEST MED)​EU - Interreg Med
partner​​dr. Maja Turnšek
1.9.2019-30.6.2022
​Participacija mladih za celovit trajnostni razvoj občine Zreče (akronim Mlado Zreče)Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018-2020partner​dr. Maja Turnšek
1.3.2019-30.6.2019
​Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnostŠtudentski inovativni projekti za družbeno korist 2018-2020koordinatordr. Maja Turnšek
1.3.2019-30.6.2019
​Po poti modre frankinje: modra frankinja kot osnova vinskega turizma v SevniciŠtudentski inovativni projekti za družbeno korist 2018-2020koordinatordr. Jasna Potočnik Topler1.3.2019-30.6.2019
​Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice (akronim Slomškova dediščina)Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018-2020koordinatordr. Jasna Potočnik Topler
1.3.2019-30.6.2019
"We explain"-potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmuPo kreativni poti do znanja
partner​dr. Mitja Gorenak
1.3.2019-30.6.2019
Turizem 4.0 - obogatene turistične izkušnje (Turizem 4.0)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
partner​dr. Boštjan Brumen
dr. Tanja Lešnik Štuhec

​1.9.2018-31.8.2021
​Geofood: Geothermal Energy for Circular Food Production 
https://geofoodproject.eu/
​ Geothermica Era-net in
Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo
partner in
nacionalni koordinator

dr. Maja Turnšek


1.5.2018 – 31.5.2019
​​Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma in oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov (TUR-KOM)
ARRS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
koordinator​dr. Boštjan Brumen
1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019 – 2024Občina Sevnicakoordinatordr. Tanja Lešnik Štuhec18.1.2018 – 22.11.2018
Spoznavanje sevniške kulture in kulinarike s kolesom​Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018koordinator​dr. Jasna Potočnik Topler
1.2.2018-31.5.2018
Krepitev identitete PohorcevŠtudentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018koordinatordr. Tanja Lešnik Štuhec
1.2.2018-31.5.2018
Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na Slovenskem (Dar) Po kreativni poti do znanja 2017-2020koordinatordr. Marjetka Rangus,
dr. Lea Kužnik
1.4.2018-31.8.2018
​Na lov za sevniškim krožnikom: lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v Občini Sevnica (Sevniški krožnik) ​Po kreativni poti do znanja 2017-2020koordinatordr. Jasna Potočnik Topler
1.4.2018-31.8.2018
Mi smo barok in naše skrivnosti so v detajlih: graditev identitete majhnega mesteca
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018
koordinator
dr. Maja Turnšek Hančič
​​1. 6. 2017 - 30. 9. 2017
Novelacija strategije razvoja turizma v Občini Šmarješke Toplice 
Občina Šmarješke Toplice 
koordinator
dr. Maja Turnšek Hančič
1. 3. 2017 - 31. 12. 2017
Kakovostna lokalna hrana za večji turizem
Po kreativni poti do praktičnega znanja
koordinator
​dr. Jasna Potočnik Topler, dr. Andrej Lisec
1. 3. 2017 - 30. 6. 2017
Strategije razvoja turizma v občini za obdobje 2017–2021
Občina Brežice
koordinator
dr. Boštjan Brumen
15. 7. 2016 – 15. 11. 2016
Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potenciali in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil, akronim: EKO-GASTRO
ARRS 
partner, koordinator Fakulteta za biosistemske vede UM
dr. Maja Turnšek Hančič
1. 10. 2015 – 31. 10. 2017
Percepcija turistov s strani učencev osnovnih šol
Interni projekt
koordinator
dr. Mladen Knežević
1. 3. 2015 – 31. 10. 2015
Mala šola etnologije
Po kreativni poti do praktičnega znanja
koordinator
dr. Marjetka Rangus, 
dr. Marko Koščak

1. 3. 2015 – 31. 7. 2015
Kulinarične mojstrovine Posavja
Po kreativni poti do praktičnega znanja
koordinator
dr. Marjetka Rangus, 
dr. Marko Koščak

1. 3. 2015 – 31. 7. 2015
Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline
Po kreativni poti do praktičnega znanja
koordinator
dr. Marko Koščak, 
dr. Maja Turnšek Hančič

1. 3. 2015 – 31. 7. 2015
Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja
ARRS
partner, koordinator Fakulteta za družbene vede UL
dr. Maja Turnšek Hančič
1. 7. 2014 – 1. 7. 2017
The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU
COST (evropski projekt)
partner
dr. Maja Turnšek Hančič
14. 4. 2014 – 13. 4. 2018
Lojalnost v turizmu
Interni projekt
koordinator
dr. Marjetka Rangus
2. 10. 2013 – 31. 5. 2015
Oblikovanje zgodb v turizmu 
Interni projekt
koordinator
dr. Maja Turnšek Hančič
2. 10. 2013 – 31. 8. 2016
From Vocational Training to Success
LLP; Leonardo da Vinci (evropski projekt)
partner
dr. Marjetka Rangus
1. 8. 2012 – 31. 7. 2014​