Raziskovanje

​​​​​Fakulteta za turizem se znotraj svojega rednega raziskovalnega dela povezuje s turističnim gospodarstvom in prenaša teorijo v prakso. Znanstveno raziskovalna dejavnost fakulteto uvršča v širši znanstveno-raziskovalni prostor, v katerem želimo suvereno soustvarjati teorije in vedenja na področju omenjenih ved. Naše izsledke objavljamo kot znanstvena in strokovno-raziskovalna dela, s katerimi bogatimo domačo in tujo turistično strokovno in znanstveno javnost. 

Kontaktne osebe

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo: doc. dr. Maja Turnšek Hančič

Predstojnik Inštituta za turizem: doc. dr. Borut Vojinović

Kontaktni naslov: raziskovanje.ft@um.si

 

Vključevanje št​udentov

V raziskovalno delo intenzivno vključujemo študente fakultete na vseh stopnjah študija. Tako omogočimo študentom vpogled v raziskovalno in razvojno delo ter v marsikaterem primeru povežemo lokalna okolja in podjetja s sposobnimi, nad turizmom navdušenimi, mladimi močmi prihodnosti. Vse študente, ki vas zanima tovrstno delo, še posebej pozivamo, da nam pišete na: raziskovanje.ft@um.si.

 

Mednarodno sodelovanje

Intenzivno krepimo raziskovalno mrežo, mednarodne projekte in raziskovalne obiske – povečujemo število raziskovalcev, ki odhajajo na gostovanja na raziskovalne zavode v tujino in obenem na naši instituciji gostimo vedno več raziskovalcev iz tujine. Vsako leto sodelujemo pri organizaciji letne mednarodne konference TAD – TOURISM AND DEVELOPMENT, ki jo pripravljamo v sodelovanju s partnerskimi fakultetami TIMS iz Srbije in LIBERTAS iz Hrvaške (več informacij na spletni strani http://www.tad-conference.com/ ).​