CRP 2018-2020

​Raziskovalni projekt: Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma in oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov (TUR-KOM)

Identification of competencies of employees needed for a long term competitive advantage of Slovenian tourism and prepositions for curriculum updates in tourism education (TUR-COM)

Številka projekta: V5-1725

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Financer: Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Vodja raziskovalnega projekta: izr. prof. dr. Boštjan Brumen (Sicris)

Prijavitelj – raziskovalna organizacija (RO): Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije – Turistica

Ostali sodelujoči raziskovalci:

  • izr. prof. dr. Janez Mekinc – UP FTŠ Turistica (Sicris)
  • doc. dr. Marijana Sikošek – UP FTŠ Turistica (Sicris)
  • doc. dr. Marjetka Rangus – FT UM (Sicris)
  • doc. dr. Andreja Trdina – FT UM (Sicris)
  • izr. prof. dr. Maja Turnšek – FT UM (Sicris​)
  • izr. prof. dr. Mitja Gorenak – FT UM (Sicris)
  • Mateja Kuntarič - FT UM


Končno poročilo projekta: CRP TUR-KOM - končno poročilo

​​