Zaposleni
​​
Dekan FT UM: izr. prof. dr. Boštjan Brumen

Mandat: 8. 7. 2015 do 7. 7. 2019


Dosedanji dekani FT UM:

 • doc. dr. Božidar Veljković, mandatno obdobje  1. 6. 2012 – 7. 7. 2015

 

Tajnik FT UM: mag. Jožica Kranjc

 

Prodekanica za izobraževalno dejavnost: doc. dr. Marjetka Rangus

Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost: doc. dr. Maja Turnšek

Prodekanica za sodelovanje z gospodarstvom: doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Prodekan za mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Mitja Gorenak

Prodekanica za študentska vprašanja: Katja Kokot

Predsednica Akademskega zbora FT UM: doc. dr. Jasna Potočnik Topler


Senat FT UM sestavljajo:

 • red. prof. dr. Ivan Rozman
 • izr. prof. dr. Boštjan Brumen
 • izr. prof. dr. Mitja Gorenak
 • doc. dr. Marko Koščak
 • doc. dr. Jasna Potočnik Topler
 • doc. dr. Marjetka Rangus
 • doc. dr. Maja Turnšek
 • doc. dr. Borut Vojinović
 • doc. dr. Andreja Trdina
 • Katja Kokot, študentka
 • Laura Lupše, študentka
 • Špela Ciglar Omerzu, študentka

 

Poslovodni odbor FT UM sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Boštjan Brumen
 • doc. dr. Jasna Potočnik Topler
 • mag. Jožica Kranjc
 • Katja Kokot, študentka

 

Strateški svet FT UM sestavljajo:

 • Zavod za turizem Maribor-Pohorje
 • ga. Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja prodaje in marketinga, Terme Čatež d. d.
 • ga. Ana Praprotnik, direktorica marketinga, Sava Turizem d. d.
 • g. Matej Knaus, predsednik Zveze turističnih agencij Slovenije
 • g. Ivan Molan, župan Občine Brežice​