Zaposleni
​​Dekan FT UM: izr. prof. dr. Boštjan Brumen​​


Mandat: 8. 7. 2019 do 7. 7. 2023


Dosedanji dekani FT UM:

 • izr. prof. dr. Boštjan Brumen, mandatno obdobje 8. 7. 2015 - 7. 7. 2019
 • doc. dr. Božidar Veljković, mandatno obdobje  1. 6. 2012 - 7. 7. 2015

 

Tajnik FT UM: mag. Jožica Vučajnk

Prodekanica za izobraževalno dejavnost: izr. prof. dr. Marjetka Rangus

Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost: izr. prof. dr. Maja Turnšek

Prodekanica za sodelovanje z gospodarstvom: doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Prodekan za mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Mitja Gorenak

Prodekanica za študentska vprašanja: Laura Lupše

Predsednica Akademskega zbora FT UM: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler


Senat FT UM sestavljajo:


 • izr. prof. dr. Boštjan Brumen
 • izr. prof. dr. Mitja Gorenak
 • izr. prof. dr. Marko Koščak
 • izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
 • izr. prof. dr. Marjetka Rangus
 • izr. prof. dr. Maja Turnšek
 • doc. dr. Mojca Kompara Lukančič
 • doc. dr. Andreja Trdina
 • pred. dr. Biljana Božinovski
 • Laura Lupše, študentka
 • Tjaša Randl, študentka
 • Klara Liza Schulz, študentka

 

Poslovodni odbor FT UM sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Boštjan Brumen
 • mag. Jožica Vučajnk
 • izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
 • Maja Zorčič
 • Laura Lupše, študentka

 

Strateški svet FT UM sestavljajo:

 • Zavod za turizem Maribor-Pohorje
 • ga. Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja prodaje in marketinga, Terme Čatež d. d.
 • ga. Ana Praprotnik, direktorica marketinga, Sava Turizem d. d.
 • g. Matej Knaus, predsednik Zveze turističnih agencij Slovenije
 • g. Ivan Molan, župan Občine Brežice​

Komisijo za ocenjevanje kakovosti FT UM sestavljajo:

 • doc. dr. Andreja Trdina, predsednica
 • izr. prof. dr. Marko Koščak, član
 • doc. dr. Boris Prevolšek, član
 • asist. Barbara Pavlakovič, članica
 • asist. Nejc Pozvek, član
 • Lea Grm, članica predstavnica nepedagoškega osebja
 • Laura Lupše, članica študentka
 • Maruša Rau, članica študentka

Komisijo za študijske zadeve FT UM sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Marjetka Rangus, predsednica
 • doc. dr. Boris Prevolšek, član
 • izr. prof. dr. Mitja Gorenak, član
 • izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica
 • izr. prof. dr. Marko Koščak, član
 • Tjaša Randl, študent, član
 • Laura Lupše, študentka, članica

 Komisijo za mednarodno sodelovanje FT UM sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Mitja Gorenak, predsednik
 • izr. prof. Boštjan Brumen, član
 • izr. prof. dr. Marjetka Rangus, članica
 • izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica
 • izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, članica
 • Petar Milošević, študent, član
 • Maruša Rau, študentka, članica

Komisijo za znanstveno-raziskovalne zadeve FT UM sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Maja Turnšek, predsednica
 • izr. prof. dr. Boštjan Brumen
 • doc. dr. Andreja Trdina
 • doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec
 • izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
 • Laura Lupše, študentka, članica
 • Joško Glavina, študent, član