O fakulteti
Fakulteta za turizem je članica Univerze v Mariboru, ustanovljena je bila decembra 2009. Sedež fakultete se nahaja v regiji Posavje, natančneje v Brežicah. Fakulteta za turizem je prvo generacijo študentov vpisala v letu 2012/2013, prvi diplomanti pa so uspešno zagovarjali svoje naloge v letu 2015.

Izvajamo tri študijske programe: visokošolski strokovni, univerzitetni in magistrski študijski program. Sodobne in kakovostne izobraževalne programe izvajajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. Pri vseh študijskih programih je velik poudarek na opravljanju strokovne prakse, kar je posebnost Fakultete za turizem. Tako lahko vsi študenti UN, VS in MAG programa s prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih pri nas in v tujini ter v različnih turističnih, javnih in študentskih organizacijah preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma.

Poleg študijskega procesa veliko skrb posvečamo tudi raziskovanju in soustvarjanju področja turizma. S partnerskimi institucijami iz tujine, domačimi občinami ter slovenskimi turističnimi podjetji izvajamo različne nacionalne, evropske in tržne projekte. Skupaj s partnerskimi fakultetami iz Zagreba in Novega Sada pa letno organiziramo mednarodno konferenco TAD – tourism and development.

NAMEN

Fakulteta za turizem je visokošolska izobraževana institucija, članica Univerze v Mariboru, katere osnovni namen in cilj je negovati že obstoječa ter razvijati in podajati nova znanja s področja turizma v Sloveniji.

POSLANSTVO

Poslanstvo Fakultete za turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu - od operativnega pa vse do strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. Vsekakor bo šolanje tudi osnova za vzgojo talentiranih mladih raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito interdisciplinarnem področju osvajali, kasneje pa tudi razvijali nova znanja.

VIZIJA

Naša vizija je postati ena izmed najboljših visokošolskih, izobraževalnih in raziskovalnih institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želimo referenčna institucija, ki bo povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije z območja Zahodnega Balkana s centralno, zahodno in severno Evropo ter predstavljala njihovo akademsko stično točko.​​