Skoči do osrednje vsebine
mag. Jožica Vučajnk
Strokovni naziv: Magistrica ekonomske znanosti

Področje dela: Tajnik fakultete

jozica.vucajnk@um.si
+386 8 205 40 11

Opis področja dela

Načrtovanje dela na organizacijskem in finančnem področju.
Organizacija in vodenje in nadzor delovnih procesov na področju strokovnih služb. Koordinacija izdelave splošnih in pravnih aktov, sodelovanje pri izdelavi internih predpisov ter skrb za njihovo usklajenost z veljavnimi predpisi in akti UM. Koordinacija in skrb za ažurno obveščanje sodelavcev in javnosti o delu fakultete. Skrb za pravočasno in strokovno pripravo gradiv in sodelovanje na sejah poslovodnega odbora, komisij, kolegija, senata in organov fakultete. Spremljanje zakonskih predpisov s področja visokega šolstva in delovnih razmerij ter skrb za njihovo izvajanje v procesih na fakulteti. Sodelovanje pri načrtovanju kadrovske politike na fakulteti. Sodelovanje pri pridobivanju finančnih sredstev iz državnih in drugih virov.
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram