Skoči do osrednje vsebine
izr. prof. dr. Maja Turnšek
Visokošolska učiteljica

Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: izredna profesorica (turizem)


maja.turnsek@um.si
+386 8 205 70 65
Govorilne ure: Ponedeljek 14.- 16. ure ali preko MS Teamsa ob prehodni najavi po e-pošti. 

Znanstveno področje

5.06.03 Družboslovje Politične vede Komunikologija
5.02.00 Družboslovje EkonomijaKljučne besede

Digitalizacija, Psihologija komuniciranja, Podnebne spremembe, Platformno delo, Algoritmizacija v turizmu, Emocionalno delo, Akvaponika - analize trga

Področje raziskovanja

Diplomirala in doktorirala sem iz komunikologije, iz področja digitalnih medijev. Kot prodekanka za raziskovanje skrbim za grajenje spodbudnega raziskovalnega okolja in zagotavljanje čim večje kvalitete raziskovanja.

Moji raziskovalni interesi pokrivajo tri področja.

Prvo področje zajema procese digitalizacije v turizmu: politično ekonomijo novih medijev, platformno delo in algoritemsko upravljanje, algoritmizacijo ter veliko podatkovje in uveljavljanje metrik pri spremljanju trajnostnega turizma.
Drugo področje zajema psihologijo komuniciranja v turizmu: emocionalno delo, tehnike komuniciranja, psihologijo prepričevanja, zgodbarjenje, humor in s COVID-19 krizo tudi t.i. apele strahu.
Tretje področje je vezano na interes za iskanje inovativnih odgovor na globalni problem podnebnih sprememb: prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb, akvaponika, geotermalna energija.

Članica upravnega odbora mreže COST »Platform Work Inclusion Living Lab” (P-WILL) CA21118;
članica mreže COST “Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids” (Geothermal-DHC) CA18219;
in članica mreže COST »Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience” (SHiFT) CA21166.

Predmeti / pedagoška najava

UN-14 Psihologija komuniciranja v turizmu
MAG-08 Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu
MAG-29 Moč digitalnih platform v turizmu - IZBIRNI PREDMET 1
MAG-08 MEDIA AND TOURISM: STORYTELLING IN TOURISM
MAG-29 THE POWER OF DIGITAL PLATFORMS IN TOURISM - ELECTIVE 3
DR-09 Individualno raziskovalno delo s pripravo dispozicije in prijavo teme
DR-10 Individualno raziskovalno delo in zbiranje podatkov

Pristop k poučevanju

Kot pedagoginja verjamem v moč mentorstva: največ se naučimo, ko imamo srečo, da se nam posveti zahteven, a spodbuden mentor. Na Fakulteti za turizem UM sem tako vsak dan vesela za majhnost supin, ki omogočajo seminarje in individualno mentorstvo.
V svetu, ki bo od študentk in študentov zahteval izredno veliko mero prilagodljivosti in dela s srcem, močno verjamem, da moramo tudi mentorji opravljati svoje delo s srcem. 
Po Robinsonu (2003) to počnemo tako, da: 1. prepoznamo osebne talente študentov, 2. jih spodbujamo in ohrabrimo, 3. jim odpiramo vrata ter 4. jim dvigujemo cilje.
Robinson, K. (2003.) The element: How finding your passion changes everything. London: Penguin.

zadnje objave 

1. SOFRADŽIJA, Halima, TURNŠEK, Maja. Socijalna interakcija i iskustvo drugog. Društvene i humanističke studije. 2021, 1, 14, str. 409-418. ISSN 2490-3647. DOI: 10.51558/2490-3647.2021.6.1.409. [COBISS.SI-ID 51060227]

2. TURNŠEK, Maja, BRUMEN, Boštjan, RANGUS, Marjetka, GORENAK, Mitja, MEKINC, Janez, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance : results from an early convenient sample in Slovenia. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. jun. 2020, year 13, no. 1, str. 3-19, 117, tabele. ISSN 1855-3303. https://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/232, DOI: 10.26493/2335-4194.13.3-19. [COBISS.SI-ID 22247427], [SNIP, Scopus do 30. 6. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9]

44. TRDINA, Andreja, TURNŠEK, Maja. On (be)longing : the Der Bergdoktor phenomenon at the European cultural periphery. V: ES, Nicky van (ur.), et al. Locating imagination in popular culture : place, tourism and belonging. 1st ed. London: Routledge, 2021. Str. 200-214. Routledge research in cultural and media studies. DOI: 10.4324/9781003045359. [COBISS.SI-ID 47553539]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram