Skoči do osrednje vsebine
Mojca Strašek Dodig fotografija
pred. mag. Mojca Strašek Dodig
Zunanja sodelavka

Znanstveni naziv: magistrica pravnih znanosti
Habilitacijski naziv: predavateljica (pravo)


mojca.strasek1@guest.um.si
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru

POVEZAVE

COBISS
SICRIS

Znanstveno področje

5.05 PravoKljučne besede

civilno pravo, pogodbeno pravo, nepravdno pravo, civilno procesno in materialno pravo, izvršilno pravo

Področje raziskovanja

Civilno pravo. 

Predmeti / pedagoška najava

VS-08 Pravo v turizmu
UN-04 Uvod v gospodarsko pravo

Pristop k poučevanju

Poleg temeljnih razlag osnov prava želim študentom pravo približati tudi s prikazom njegove uporabe v vsakdanjih življenjskih primerih, predvsem povezanih s turizmom.

zadnje objave

1. POTOČNIK TOPLER, Jasna, STRAŠEK DODIG, Mojca. Refleksija družbenih razmer v književnosti : kritika smrtne kazni v romanu Krvnikova pesem Normana Mailerja in primerjava kaznovanja s smrtno kaznijo v ZDA in Sloveniji. Dialogi. 2017, letn. 53, št. 9, str. 34-46. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 2048218707]

7. BRAČUN, Mojca, CESAR, Nuša, STRAŠEK DODIG, Mojca, KOVAČIČ, Ana, KRAMŽAR, Nika, BRAČUN, Mojca, NARTNIK, Maruša, PODBERŠIČ, Miša, POTOČNIK TOPLER, Jasna, PRAZNIK, Lara, SENEKOVIČ, Martina, VIRANT, Zala, ZEVNIK, Klara, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Posavska književna dediščina in njeno vključevanje v turizem : antologija posavskih literatov : literarno ustvarjanje v Posavju od reformacije do današnjih dni. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([VII], 36 str.)). ISBN 978-961-286-451-4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/557, DOI: 10.18690/978-961-286-451-4. [COBISS.SI-ID 57594627]

19. ALIF, Maja, BERGLEZ, Jure, GREŠAK, Alja, KELHAR, Patricija, KOKOT, Katja, NARTNIK, Maruša, PINTERIČ, Jolanda, ŠETINC, Katja, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik), STRAŠEK DODIG, Mojca (urednik). Po sledeh Antona Martina Slomška v Občini Brežice. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (58 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-449-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/551, DOI: 10.18690/978-961-286-449-1. [COBISS.SI-ID 57003779]


NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram