Skoči do osrednje vsebine
Smajla_foto
asist. dr. Tilen Smajla
Zunanji sodelavec

Znanstveni naziv: doktor znanosti 
Habilitacijski naziv: učitelj veščin (nemški jezik), asistent (angleški jezik, didaktika nemščine)

Zaposlitev izven FT UM: OŠ/SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, Gimnazija/Ginnasio Antonio Sema Piran

tilen.smajla@guest.um.si
Govorilne ure: Ob četrtkih pred ali po predavanjih. 

Znanstveno področje

5.01.01 Pedagogika
6.05.01 Raziskovanje posameznih jezikovKljučne besede

CLIL- vsebinsko in jezikovno integrirano učenje, poučevanje tujih jezikov, poučevanje tujih jezikov stroke, stališča, usvajanje tujega jezika v zgodnjem obdobju, digitalna orodja za poučevanje jezika/tujega jezika stroke na daljavo

Področje raziskovanja

Dr. Tilen Smajla se ukvarja z raziskovanjem poučevanja tujih jezikov tako v predšolskem obdobju, v zgodnjem obdobju osnovne šole, preučuje tudi stališča do poučevalnih metod tujih jezikov v visokem šolstvu in tujih jezikov stroke ter stališča do uporabe digitalnih orodij pri pouku tujih jezikov in tujih jezikov pri delu na daljavo. Svoja dognanja predstavlja na mednarodnih znanstvenih konferencah v Sloveniji kot tudi v tujini. V preteklosti se je ukvarjal tudi z raziskovanjem skritega kurikula in stališči staršev in vodstvenih delavcev do poučevanja tujih jezikov. Ugotovitve objavlja v domačih ter tujih strokovnih in znanstvenih revijah, kot na primer Svobodna pedagogika, Didakta, Vzgoja in izobraževanje, Vodenje, Odgojno-obrazovne teme, znanstvenih monografijah in zbornikih, kot tudi v znanstvenih revijah in monografijah, izdanih tako doma kot v tujini., kot na primer IGI Global International journal of digital literacy and digital competence, ipd.

Predmeti / pedagoška najava

VS-07 GERMAN FOR TOURISM BUSINESS 1
VS-14 GERMAN FOR TOURISM BUSINESS 2
VS-20 GERMAN FOR TOURISM BUSINESS 3

Pristop k poučevanju

Dr. Tilen Smajla se pri svojem delu opira na konstruktivistične pristope poučevanja tujih jezikov, kot na primer komunikativni pristop, pristop CLIL, na aktivnosti osredinjen pristop, ne zanemarja pa niti ostalih pristopov, ki so bili rabljeni v preteklih obdobjih, kot na primer behavioristični pristop ali slušno-jezikovni pristop, vendar jih pri delu previdno dozira ter jih uporabi le v določenih primerih in le kot dopolnilno aktivnost. Pri svojem delu redno uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije, svoje delo dopolnjuje tudi z zadnjimi dognanji s področja poučevalnih metod in pristopov, ki jih po potrebi aplikativno dodaja k pouku tujih jezikov, kot tudi dognanja iz področja jezikovnega kalibriranja in nevro-znanosti.

zadnje objave

SMAJLA, Tilen. Factors that influence attitudes towards early foreign language learning in Slovenia. Inovacije u nastavi : časopis za savremenu nastavu. 2022, vol. 35, br. 2, str. 41-55, ilustr. ISSN 0352-2334. http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/Inovacije2-22/04_Tilen.pdf, DOI: 10.5937/inovacije2202041T. [COBISS.SI-ID 118515971]

SMAJLA, Tilen, PODOVŠOVNIK, Eva. An insight into attitudes of Slovenian university students of tourism during the COVID-19 pandemic towards the online learning of language for special purposes. V: POTOČNIK TOPLER, Jasna (ur.), KOMPARA LUKANČIČ, Mojca (ur.). Jezik in turizem = Language and tourism = Sprache und Tourismus. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 197-232. ISBN 978-961-286-549-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/635, DOI: 10.18690/978-961-286-549-8. [COBISS.SI-ID 91038211]

SMAJLA, Tilen. Attitudes of young Slovenian language learners regarding the introduction of the first foreign language. V: POTOČNIK TOPLER, Jasna (ur.), et al. English and Italian in the frame of genre-based research and foreign language learning. 1st ed. Maribor: University Press, Faculty of Arts, 2020. Str. 93-112, tabele. ISBN 978-961-286-377-7. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/485/603/1002-2, DOI: 10.18690/978-961-286-376-0.4. [COBISS.SI-ID 28010499]NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram