Skoči do osrednje vsebine
Avatar_F
izr. prof. ddr. Tina Šegota
Visokošolska učiteljica
V. d. prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Znanstveni naziv: dvojna doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: izredna profesorica (turizem) 
  

tina.segota@um.si
Govorilne ure: Po dogovoru  

Znanstveno področje

5.02. Ekonomija
5.03. SociologijaKljučne besede

Kakovost življenja, Trajnostni razvoj, Otroci, Oglaševanje, Marketing, Eksperimenti, Raziskovalne metode

Področje raziskovanja

Tina je v turističnem akademskem svetu postala prepoznavna kot raziskovalka, osredotočena na kakovost življenja prebivalcev in otrok v turističnih destinacijah. Hkrati pa se raziskovalno ukvarja tudi s trženjem in tržnim komuniciranjem v turizmu. Poleg tega Tina vodi več interdisciplinarnih projektov z avtorji iz področja ekonomije, športa, marketinga in sociologije, ki prihajajo iz različnih držav, kot so Hrvaška, Slovenija, Srbija, Nova Zelandija, Združene države Amerike, Španija, Avstrija in Turčija.

Predmeti / pedagoška najava

VS-22 Marketing in raziskave turističnih trgov
VS-22 MARKETING AND TOURISM RESEARCH METHODS
UN-46 Turistična promocija 
UN-30 Marketinške raziskave v turizmu
UN-46 Turistična promocija: AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO
MAG-13 Metode znanstveno-raziskovalnega dela
MAG-13 RESEARCH METHODS
UN-06 Osnove raziskovalnega razmišljanja in pisanja

Pristop k poučevanju

Tinin pristop k poučevanju je 'learning by doing'. S tem pristopom študente spodbuja k razumevanju potrebe po teoretskih izhodiščih in njihovi implementaciji in uporabi v praksi. Tina zagovarja pristop učitelja, da vedno uči s svojimi dejanji in zgledom.

osebni opis

Tina Šegota je izredna profesorica na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Ima dva doktorata, enega iz tržnega komuniciranja, ki ga je končala leta 2017 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in enega iz turizma, ki ga je končala leta 2023 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tina se je pridružila naši fakulteti leta 2021, ki je gostovala v okviru štipendije Ad Futura. V tem času in vse od leta 2017 je delovala kot predavateljica marketinga na Univerzi Greenwich v Londonu.

Od leta 2016 je objavila več kot 20 raziskovalnih prispevkov, ki vključujejo znanstvenoraziskovalne članke, poglavja v knjigah in uvodnike. Tina je večkrat nagrajena akademkinja z raziskovalnimi in pedagoškimi izkušnjami na področju trženja in turizma po vsem svetu. Prejemnica je številnih mednarodnih akademskih nagrad, med njimi tudi Emerald Literati nagrado in nagrado za najboljšo znanstveno-raziskovalno objavo. Pri reviji International Journal of Tourism Cities sodeluje kot področni urednik na temo kakovost življenja, kar pomeni, da pomembno vpliva na oblikovanje znanstvene literature, ki osvetljuje kakovost življena v turističnih mestih.

V času svojega delovanja na Univerzi Greenwich je Tina postala namestnica vodje programa BA Advertising and Digital Marketing Communication, največjega študijskega programa za oglaševanje v Združenem kraljestvu in 2. najboljšega v Londonu.

Povabljena je bila kot govornica na doktorsko delavnico Akademije OECD in Unescove konference UNITWIN, na mednarodni konferenci ToSEE v Opatiji pa je maja 2023 imela osrednjo besedo o otrocih kot gonilni sili trajnostnega turizma.

Tina je vodja projekta opolnomočenja otrok v turizmu, ki je bil izbran za financiranje s strani Agencije za raziskovanje in inovacije Republike Slovenije v obdobju 2023-2026. Projekt vključuje številne odlične raziskovalce iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

zadnje objave

Koščak, M., Knežević, M., O’Rourke, T, & Šegota, T. (2024). Children in Tourism Communities: Sustainability and Social Justice. Routledge, London.

Šegota, T. (2023) Exploring the role of advertising in the context of tourist-destination congruity. Journal of Travel Research. https://doi.org/10.1177/00472875231168621

Karagöz, D., Suess-Raeisinafchi, C., Işık, C., Dogru, T., Šegota, T., Youssef, O., Rehman, A., Ahmad, M., & Alvarado, R. (2023). Event motivation, subjective well-being, and revisit intentions during the second wave of the pandemic: moderating effect of affective risk about COVID-19 and perceived trust, Current Issues in Tourism, 26(24), 4069-4086. https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2158787

Wright, D., Yoon, H., Morrison, M.A., & Šegota, T. (2023). Drinking in style? Literature review of luxury wine consumption. British Food Journal, 125(2), 679-695. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2021-0661

Koščak, M., Knežević, M., Binder, D., Pelaez-Verdet, A., Işik, C., Mićić, V., Borisavljević, K., & Šegota, T. (2023). Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development: A comparative study in six European tourist destinations, Journal of Sustainable Tourism, 31, 561-580. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2021.1898623

Šegota, T., Mihalič, T., & Perdue, R. (2022) Resident Perceptions and Responses to Tourism: Individual vs Community Level Impacts. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2149759

Šegota, T., Chen, N. C., & Golja, T. (2022). The Impact of Self-Congruity and Evaluation of the Place on WOM: Perspectives of Tourism Destination Residents. Journal of Travel Research, 61(4), 800-817. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00472875211008237

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram