doc. dr. Boris Prevolšek
Visokošolski učitelj


Znanstveni naziv: doktor znanosti
Habilitacijski naziv: docent (turizem)


boris.prevolsek@um.si
+386 8 20 56 791
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru, MS Teams

Znanstveno področje


4.03.08 Ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja
5.02.01 Ekonomske vedeKljučne besede

Razvoj podeželja, Ruralni turizem, Menedžment destinacij, Merjenje učinkovitosti, Igralniški turizem, Varnost v turizmu

Področje raziskovanja

Moja raziskovalna področja so: trajnostni razvoj, destilacijski menedžment, merjenje učinkovitosti, večkriterijsko odločanje, varnost v turizmu.

Objavljeni prispevki v revijah: Podravina, Erwerbs-Obstbau, Academica turistica, Tourism, Informatologia, Sustainability in Business systems research. Poglavja v monografskih publikacijah založb: UdEkoM Balkan, Pearson Education, Routledge ter Verlag Dr. Kovač – Hamburg.

Predmeti / pedagoška najava

UN21 VARNOST V TURIZMU
VS-11 TRAVEL AGENCY BUSINESS
VS-11 AGENCIJSKO POSLOVANJE
VS22 VARNOST V TURIZMU
VS22 TOURISM SECURITY
VS23 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE I
VS23 INTERNSHIP I
VS26 DESTINACIJSKI MANAGEMENT
VS26 DESTINATION MANAGEMENT
VS27 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE II
VS27 INTERNSHIP II
VS30 IGRALNIŠKI TURIZEM
VS30 GAMBLING TOURISM

Pristop k poučevanju

Spodbujanje študentov h kritičnem razmišljanju in reševanju problemov, sodelovanju in timskem delu ter ustvarjalnosti in inovativnosti.

zadnje objave

1. ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, ŠKRABA, Andrej, PREVOLŠEK, Boris. A system dynamics approach to decisionmaking tools in farm tourism development. Business systems research. 2020, vol. 11, no. 2, str. 132-148, graf. prikazi. ISSN 1847-9375. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=355707, DOI: 10.2478/bsrj-2020-0020. [COBISS.SI-ID 32812035], [SNIP, WoS]

2. PAŽEK, Karmen, PRIŠENK, Jernej, BUKOVSKI, Simon, PREVOLŠEK, Boris, ROZMAN, Črtomir. Multicriteria assessment of the quality of waste sorting centers - a case study. Sustainability. 2020, vol. 12, no. 9, str. 1-17, graf. prikazi. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su12093780, DOI: 10.3390/su12093780. [COBISS.SI-ID 14188803], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

16. ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, PREVOLŠEK, Boris, ŠKRABA, Andrej. Attributes of the agricultural holding for diversification of the primary activity : tourism as supplementary activity on farms. V: CELEC, Robert (ur.). Ecological influences on different life aspects. [1. Aufl.]. Hamburg: Dr. Kovač, 2020. Str. 105-122, graf. prikazi, tabele. Erziehung - Unterricht - Bildung, 192. ISBN 978-3-339-11288-0, ISBN 3-339-11288-6. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 4642860]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram