doc. dr. Boris Prevolšek
Visokošolski učitelj


Znanstveni naziv: doktor znanosti
Habilitacijski naziv: docent (turizem)


boris.prevolsek@um.si
+386 8 20 56 791
Govorilne ure: V živo ali preko MS Teams ob predhodni najavi.

Znanstveno področje


4.03.08 Ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja
5.02.01 Ekonomske vedeKljučne besede

Razvoj podeželja, Ruralni turizem, Menedžment destinacij, Merjenje učinkovitosti, Igralniški turizem, Varnost v turizmu

Področje raziskovanja

Moja raziskovalna področja so: trajnostni razvoj, destilacijski menedžment, merjenje učinkovitosti, večkriterijsko odločanje, varnost v turizmu.

Objavljeni prispevki v revijah: Podravina, Erwerbs-Obstbau, Academica turistica, Tourism, Informatologia, Sustainability in Business systems research. Poglavja v monografskih publikacijah založb: UdEkoM Balkan, Pearson Education, Routledge ter Verlag Dr. Kovač – Hamburg.

Predmeti / pedagoška najava

VS-11 Agencijsko poslovanje
VS-25 Praktično usposabljanje 1
VS-28 Turistični praktikum - turizem gonilo sveta
VS-39 Varnost v turizmu - TEMELJNI IZBIRNI 1
VS-37 Praktično usposabljanje 2
VS-11 TRAVEL AGENCY BUSINESS
VS-25 INTERNSHIP 1
VS-28 TOURISM PRACTICUM – TOURISM MAKES THE WORLD GO ROUND
VS-39 Tourism Security - TEMELJNI IZBIRNI 3
VS-37 INTERNSHIP 2
UN-23 Turistični praktikum - turizem gonilo sveta
UN-37 Praktično usposabljanje
MAG-19 Praktikum 3: Od ideje do izvedbe potovanja

Pristop k poučevanju

Spodbujanje študentov h kritičnem razmišljanju in reševanju problemov, sodelovanju in timskem delu ter ustvarjalnosti in inovativnosti.

zadnje objave

1. ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, ŠKRABA, Andrej, PREVOLŠEK, Boris. A system dynamics approach to decisionmaking tools in farm tourism development. Business systems research. 2020, vol. 11, no. 2, str. 132-148, graf. prikazi. ISSN 1847-9375. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=355707, DOI: 10.2478/bsrj-2020-0020. [COBISS.SI-ID 32812035], [SNIP, WoS]

2. PAŽEK, Karmen, PRIŠENK, Jernej, BUKOVSKI, Simon, PREVOLŠEK, Boris, ROZMAN, Črtomir. Multicriteria assessment of the quality of waste sorting centers - a case study. Sustainability. 2020, vol. 12, no. 9, str. 1-17, graf. prikazi. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su12093780, DOI: 10.3390/su12093780. [COBISS.SI-ID 14188803], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

16. ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir, PREVOLŠEK, Boris, ŠKRABA, Andrej. Attributes of the agricultural holding for diversification of the primary activity : tourism as supplementary activity on farms. V: CELEC, Robert (ur.). Ecological influences on different life aspects. [1. Aufl.]. Hamburg: Dr. Kovač, 2020. Str. 105-122, graf. prikazi, tabele. Erziehung - Unterricht - Bildung, 192. ISBN 978-3-339-11288-0, ISBN 3-339-11288-6. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 4642860]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram