izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Visokošolska učiteljica


Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: izredna profesorica (turizem)


jasna.potocnik1@um.si
+386 8 205 70 60
Govorilne ure: Torek 8.-9. ure, sreda 8.-9. ure osebno ali MS Teams. 

Znanstveno področje

6.05.02 Humanistika Jezikoslovje
7.02.00 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

Turizem, Jezik, Diskurz, Kultura, Dediščina, Literatura, Film

Področje raziskovanja

Sem živ dokaz, da je turizem interdisciplinarno področje, saj združujem področja ameriških študij, angleškega jezika, novinarstva in književnosti. V svojem raziskovalnem delu turizem povezujem s komuniciranjem, angleškim jezikom, retoriko, literaturo in kulturo ter v okviru matične fakultete in mednarodnih raziskovalnih mrež delujem v lokalnem in mednarodnem okolju. Objavljam v različnih znanstvenih in strokovnih revijah s področja turizma, interdisciplinarnih ved, humanistike in didaktike ter sem avtorica več knjig.

Predmeti / pedagoška najava

VS-10 Retorika za turistične delavce
VS-10 RHETORICS FOR TOURISM WORKERS
UN-07 Angleščina v turizmu 1
UN-12 Angleščina v turizmu 2
UN-17 Retorika v poslovnem in vsakdanjem komuniciranju
UN-18 Angleščina v turizmu 3
MAG-05 Angleščina v turizmu - višja raven 1
MAG-20 Angleščina v turizmu - višja raven 2
MAG-31 Retorika in odnosi z javnostmi v digitalnem svetu - IZBIRNI PREDMET 2
MAG-05 ENGLISH IN TOURISM – HIGHER LEVEL 1
MAG-20 ENGLISH IN TOURISM – HIGHER LEVEL 2

Pristop k poučevanju

Različnost nas bogati, tudi, ko gre za poučevanje. Ker so študenti različni, skušam uporabljati čim širši nabor pristopov in metod, od klasičnih metod do raziskovalnega, ustvarjalnega in projektnega učenja. Verjamem, da delo, odgovornost, spodbuda in pozitivna naravnanost prinašajo uspeh.

osebni opis

Vse je mogoče, ampak … Je treba delat' (Adi Smolar)

zadnje objave 

1. POTOČNIK TOPLER, Jasna. The role of humour in tourism discourse: the case of Montenegro. European journal of humour research, ISSN 2307-700X, 2022, vol. 10, no. 1, str. 62-75. https://www.europeanjournalofhumour.org/ejhr/issue/view/37, doi: 10.7592/EJHR2022.10.1.639. [COBISS.SI-ID 105150467],

2. POTOČNIK TOPLER, Jasna. Preserving and presenting heritage through sustainable energy tourism : the case of Kobarid in Slovenia. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2022, vol. 14, iss. 2, str. 1-14. https://doi.org/10.3390/su14020659, doi: 10.3390/su14020659. [COBISS.SI-ID 92972547],
3. MANSFIELD, Charlie, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Building the ethnopôle: eliciting and sharing ethnobotanical knowledge in tourism development. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2021, letn. 31, št. 2, str. 197-208, ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2021.13. [COBISS.SI-ID 79351299], točke: 32.72, št. avtorjev: 2

4. POTOČNIK TOPLER, Jasna. Cultural events as tools of developing sustainable tourism in rural areas - the case of Sevnica in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2021, letn. 31, št. 2, str. 245-258, ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2021.16. [COBISS.SI-ID 79354627],

5. DELIBAŠIĆ, Milica, ZUBANOV, Violeta, PUPAVAC, Drago, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Organisational behaviour during the pandemic. Polish journal of management studies, ISSN 2081-7452, 2021, vol. 24, no. 1, str. 61-78, doi: 10.17512/pjms.2021.24.1.04. [COBISS.SI-ID 91467267],

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram