izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Visokošolska učiteljica


Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: izredna profesorica (turizem)


jasna.potocnik1@um.si
+386 8 205 70 60
Govorilne ure: ponedeljek, 8.-10. ure v živo, MS Teams (po predhodnem dogovoru preko e-pošte) 

Znanstveno področje

6.05.02 Humanistika Jezikoslovje
7.02.00 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

Turizem, Jezik, Diskurz, Kultura, Dediščina, Literatura, Film

Področje raziskovanja

Sem živ dokaz, da je turizem interdisciplinarno področje, saj združujem področja ameriških študij, angleškega jezika, novinarstva in književnosti. V svojem raziskovalnem delu turizem povezujem s komuniciranjem, angleškim jezikom, retoriko, literaturo in kulturo ter v okviru matične fakultete in mednarodnih raziskovalnih mrež delujem v lokalnem in mednarodnem okolju. Objavljam v različnih znanstvenih in strokovnih revijah s področja turizma, interdisciplinarnih ved, humanistike in didaktike ter sem avtorica več knjig.

Predmeti / pedagoška najava

VS-10 RETORIKA ZA TURISTIČNE DELAVCE
VS37 RETORIKA ZA TURISTIČNE DELAVCE
UN-07 ANGLEŠČINA V TURIZMU 1
UN-12 ANGLEŠČINA V TURIZMU 2
UN-17 RETORIKA V POSLOVNEM IN VSAKDANJEM KOMUNICIRANJU
UN-18 ANGLEŠČINA V TURIZMU 3
UN30 RETORIKA V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU
MAG-05 ANGLEŠČINA V TURIZMU - VIŠJA RAVEN 1
MAG-20 ANGLEŠČINA V TURIZMU - VIŠJA RAVEN 2
MAG-31 RETORIKA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI V DIGITALNEM SVETU
VS-10 RHETORICS FOR TOURISM WORKERS
MAG-05 ENGLISH IN TOURISM – HIGHER LEVEL 1
MAG-20 ENGLISH IN TOURISM – HIGHER LEVEL 2

Pristop k poučevanju

Različnost nas bogati, tudi, ko gre za poučevanje. Ker so študenti različni, skušam uporabljati čim širši nabor pristopov in metod, od klasičnih metod do raziskovalnega, ustvarjalnega in projektnega učenja. Verjamem, da delo, odgovornost, spodbuda in pozitivna naravnanost prinašajo uspeh.

osebni opis

Vse je mogoče, ampak … Je treba delat' (Adi Smolar)

zadnje objave 

1. ĐURIĆ, Zorica, POTOČNIK TOPLER, Jasna. The role of performance and environmental sustainability indicators in hotel competitiveness. Sustainability. 2021, 13, 139, str. 1-26. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13126574. [COBISS.SI-ID 66568195], [JCR, SNIP]

2. VITIĆ-ĆETKOVIĆ, Andriela, JOVANOVIĆ, Ivona, POTOČNIK TOPLER, Jasna. Literary tourism : the role of Russian 19th century travel literature in the positioning of the smallest European royal capital - Cetinje. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 1, str. 81-98, ilustr. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.06. [COBISS.SI-ID 16493059], [SNIP, WoS, Scopus]

93. POTOČNIK TOPLER, Jasna. Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji : Louis Adamič - pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (134 str.)). ISBN 978-961-286-407-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/519, DOI: 10.18690/978-961-286-407-1. [COBISS.SI-ID 37902851]


NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram