Skoči do osrednje vsebine
doc. dr. Saša Poljak Istenič
Zunanja sodelavka

Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: docentka (turizem)

Zaposlitev izven FT UM: ZRC SAZU

sasa.poljak@um.si
Govorilne ure: 

Znanstveno področje

6.04 Etnologija
6.03.02 Socialna in kulturna antropologijaKljučne besede

kulturna dediščina, gastronomija, turizem, urbane študije, ustvarjalnost, trajnostni razvoj, podnebne spremembe

Področje raziskovanja

Moje primarno področje znanstvenega delovanja je etnologija oz. kulturna antropologija, metodologija pa kvalitativno raziskovanje. Glavni področji mojega zanimanja sta urbano življenje in dediščina. Posvečam se konceptom ustvarjalnosti, vzdržnosti in socialne vključenosti, zanimajo pa me novi družbeni modeli, podnebne spremembe in družbena participacija. Na področju dediščine se ukvarjam predvsem z gastronomijo, nesnovno kulturno dediščino, muzeologijo in turizmom.
Trenutno sem vodja projekta Urbane prihodnosti: Zamišljanje in spodbujanje možnosti v nemirnih časih (ARRS in HDZZ, 2020–2023), sicer pa sem sodelovala tudi v mednarodnih aplikativnih projektih Interreg o dediščini (Etnofolk, Alpfoodway) in urbanem vrtičkarstvu (AgriGo4Cities). Objavljam predvsem v evropskih etnoloških/antropoloških in drugih humanističnih revijah oz. zbornikih. Sem urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva.

Predmeti / pedagoška najava

UN-08 Dediščina in turizem
UN-44 Gastronomija in enogastronomija 

Pristop k poučevanju

V poučevanju uživam, predvsem v predstavljanju uspešnih praks, ki udejanjajo teoretske izsledke ali strategije iz učnega načrta. Predavanja zato kombiniram z etnografskimi filmi ali posnetki na spletu, gosti iz prakse in samostojnim delom študentov. Te želim navdušiti za različne poklice na področju, za katerega se izobražujejo, predvsem s predstavljanjem priložnosti, ki jim jih prinaša sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in organizacijami ter okolje, v katerem delujejo.

zadnje objave 

KOZINA, Jani, POLJAK ISTENIČ, Saša, KOMAC, Blaž. Green creative environments : contribution to sustainable urban and regional development. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2019, 59, št. 1, str. 119-126. ISSN 1581-6613. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/7030, DOI: 10.3986/AGS.7030. [COBISS.SI-ID 44636461], [JCR, SNIP, WoS do 2. 5. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 9. 6. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6]
financer: ARRS, Programi, P6-0101, SI, Geografija Slovenije; ARRS, Projekti, Z6-6841, SI, Preživeti, živeti, izživeti. Ustvarjalnost kot način življenja

POLJAK ISTENIČ, Saša. Participatory urbanism : creative interventions for sustainable development. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2019, 59, št. 1, str. 127-140, ilustr. ISSN 1581-6613. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/5142, DOI: 10.3986/AGS.5142. [COBISS.SI-ID 44641325], [JCR, SNIP, WoS do 22. 5. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 15. 6. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]
financer: ARRS, Projekti, Z6-6841, SI, Preživeti, živeti, izživeti. Ustvarjalnost kot način življenja

POLJAK ISTENIČ, Saša, KOZINA, Jani. Participatory planning in a post-socialist urban context : experience from five cities in Central and Eastern Europe. V: NARED, Janez (ur.), BOLE, David (ur.). Participatory research and planning in practice. Cham (Switzerland): Springer Open, cop. 2020. Str. 31-50, tabele. The urban book series. ISBN 978-3-030-28013-0. ISSN 2365-757X. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28014-7_3, DOI: 10.1007/978-3-030-28014-7_3. [COBISS.SI-ID 45467693], [Scopus do 15. 3. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
financer: This chapter was prepared as part of the project AgriGo4Cities (Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion), co-funded by European Union funds (ERDF, IPA), and of two research programs financed by the Slovenian Research Agency: Cultural Spaces and Practices: Ethnology and Folklore Studies (P6-0088) and Geography of Slovenia (P6-0101)
NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram