Skoči do osrednje vsebine
POLAK MOJCA
pred. Mojca Polak
Zunanja sodelavka

Strokovni naziv: magistrica marketinga in prodaje
Habilitacijski naziv: predavateljica (turizem) 

Zaposlitev izven FT UM: VSGT Maribor   

mojca.polak1@guest.um.si
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po e-pošti.  

Znanstveno področje

7.02 Interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

gastronomija, doživetja, kulinarika, podeželje, Trajnostni razvoj

Področje raziskovanja

Področje mojega raziskovanja opredeljuje vlogo gastronomije na razvoj in promocijo trajnostnega gastronomskega turizma v destinaciji ter trajnostno upravljanje podeželja.

Predmeti / pedagoška najava

VS-30 Management prehrambenih obratov
VS-30 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT (F&B MANAGEMENT)
MAG-12 Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje
MAG-12 RURAL AND PROTECTED AREA DEVELOPMENT AND NETWORKING

Pristop k poučevanju

S študenti razpravljamo o različnih temah na osnovi praktičnih primerov, ki jih podkrepimo z gostovanji strokovnjakov iz prakse, z degustacijami in s praktično usmerjenimi nalogami. Pri teh študenti uporabijo teoretično znanje in kritično razmišljanje, da so kos kreativni rešitvi strokovnega izziva, ki vključuje tudi artikulirano argumentacijo.


zadnje objave 

PETEK, Vita, POLAK, Mojca. Gastronomska doživetja in vinske destinacije : razvito podeželje = Gastronomic experiences and wine destinations : developed countryside. V: LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (ur.), PAVLAKOVIČ, Barbara (ur.), POZVEK, Nejc (ur.). Turistične destinacijske organizacije : gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. [517]-532. ISBN 978-961-286-655-6. [COBISS.SI-ID 139008003]

POLJAK ISTENIČ, Saša, POLAK, Mojca. Gastronomski turizem : vloga v trajnostnem razvoju destinacije = Gastronomic tourism : role in sustainable destination development. V: LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (ur.), PAVLAKOVIČ, Barbara (ur.), POZVEK, Nejc (ur.). Turistične destinacijske organizacije : gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. [345]-358, ilustr. ISBN 978-961-286-655-6. [COBISS.SI-ID 138815235]

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram