PAVLAKOVIC BARBARA 0051
doc. dr. Barbara Pavlakovič
Visokošolska učiteljica

Znanstveni naziv: doktorica znanosti
Habilitacijski naziv: docentka (turizem)barbara.pavlakovic@um.si
+386 8 205 67 91
Govorilne ure: Ob torkih ob 10. uri na FT ali preko MS Teams ob predhodni najavi.

Znanstveno področje

5.06.03 Komunikologija

Predmeti / pedagoška najava

VS-23 Uvod v destinacijski menedžment
VS-23 INTRODUCTION IN DESTINATION MANAGEMENT
UN-06 Osnove raziskovalnega razmišljanja in pisanja
UN-21 Destinacijski management
UN-21 Destinacijski management
MAG-06 Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije
MAG-11 Praktikum 2: Primerjalna analiza turističnih destinacij
MAG-06 PRACTICUM 1: INTRODUCTION & DESIGN OF ELEMENTS OF DEVELOPMENT STRATEGY
MAG-07 MARKETING AND MANAGING TOURISM DESTINATIONS
MAG-11 PRACTICUM 2 – TOURISM DESTINATION BENCHMARKING ANALYSIS

zadnje objave 

PAVLAKOVIČ, Barbara, OKANOVIC, Andrea, VASIĆ, Bojana, JESIC, Jelena, ŠPRAJC, Polona. Small hydropower plants in Western Balkan countries : status, controversies and a proposed model for decision making. Energy, sustainability and society. 2022, vol. 12, article 9, 13 str., ilustr., graf. prikazi. ISSN 2192-0567. https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-022-00335-7, DOI: 10.1186/s13705-022-00335-7. [COBISS.SI-ID 97351939], [JCR, SNIP, WoS do 5. 7. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,20, Scopus do 4. 9. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,60]

PAVLAKOVIČ, Barbara, RANČIĆ DEMIR, Milica, POZVEK, Nejc, TURNŠEK, Maja. Role of tourism in promoting geothermal energy : public interest and motivation for geothermal energy tourism in Slovenia. Sustainability. 2021, vol. 13, iss. 18, str. 1-16, tabele. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su131810353. [COBISS.SI-ID 78640899], [JCR, SNIP, WoS do 9. 4. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 16. 6. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25]

PAVLAKOVIČ, Barbara, JEREB, Eva. Human resources in industrial tourism. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. jun. 2020, year 13, no. 1, str. 51-65, 118-119, ilustr. ISSN 1855-3303. http://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/184, DOI: 10.26493/2335-4194.13.51-65. [COBISS.SI-ID 22253827], [SNIP, Scopus do 11. 10. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram