asist. Barbara Pavlakovič
Asistentka

Znanstveni / strokovni naziv: univerzitetna diplomirana komunikologinja
Habilitacijski naziv: asistentka (turizem)barbara.pavlakovic@um.si
+386 8 205 67 91
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru, MS Teams

Znanstveno področje

5.06.03 Komunikologija

Predmeti / pedagoška najava

SUSTAINABLE, GREEN AND RESPONSIBLE TOURISM DEVELOPMENT (MAG-02)
TRAJNOSTNI, ZELENI IN DRUŽBENO ODGOVORNI TURIZEM (MAG-02)
PRACTICUM 1: INTRODUCTION & DESIGNING ELEMENTS OF DEVELOPMENT STRATEGY (MAG-06)
PRAKTIKUM 1: SPOZNAVANJE IN OBLIKOVANJE ELEMENTOV RAZVOJNE STRATEGIJE (MAG-06)
PRAKTIKUM 2 – PRIMERJALNA ANALIZA TURISTIČNIH DESTINACIJ (MAG-11)
TEORIJE TURIZMA (UN-01)
TRAJNOSTNI RAZVOJ (UN24)
OSNOVE TURIZMA (VS-01)
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ETHICS IN TOURISM (VS-04)
AGENCIJSKO POSLOVANJE (VS-11)

zadnje objave 

1. PAVLAKOVIČ, Barbara, JEREB, Eva. Human resources in industrial tourism. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. jun. 2020, year 13, no. 1, str. 51-65, 118-119, ilustr. ISSN 1855-3303. https://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/184, DOI: 10.26493/2335-4194.13.51-65. [COBISS.SI-ID 22253827], [SNIP, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

4. PAVLAKOVIČ, Barbara, TURNŠEK, Maja. Industrijska dediščina je priložnost za turizem in revitalizacijo območja. Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko. jun. 2020, št. 149/150, str. 66-67, ilustr. ISSN 1855-4849. [COBISS.SI-ID 22215939]

16. TURNŠEK, Maja, TRDINA, Andreja, PAVLAKOVIČ, Barbara. What do Melania Trump tourism and Dracula tourism have in common? "Othering" in the Western media discourse. V: MÅNSSON, Maria (ur.), et al. The Routledge companion to media and tourism. 1st ed. London: New York, cop. 2021. Chapter 6, str. 44-52. Routledge media and cultural studies companions. ISBN 978-0-429430-39-8. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429430398. [COBISS.SI-ID 33708803]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram