Natalija Novšak Robida
Strokovni naziv: univerzitetna diplomirana pravnica

Področja dela: Vodja referata za splošne zadeve

natalija.novsak@um.si
+386 8 20 57 061

Opis področja dela

Kadrovske in pravne zadeve: postopki zaposlovanja, urejanje delovnih razmerij in priprava gradiva, pedagoške obremenitve, urejanje pogodbenih razmerij, skrb za habilitacijske zadeve na nivoju članice, priprava analiz in načrtov s kadrovskega področja, spremljanje izvedbe javnih naročil ter ostale spremljajoče aktivnosti, vezane na delovanje organov fakultete s splošnega področja.
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram