Natalija Novšak Robida
Strokovni naziv: Univerzitetna diplomirana pravnica

Področja dela: Javna naročila

natalija.novsak@um.si
+386 8 20 54 018

Opis področja dela

Organizacijsko pripravljanje postopkov knjiženja faktur, fakturiranja in knjiženja finančnih dogodkov; spremljanje davčne politike, zakonodaje in predpisov s področja financ in računovodstva, predpisov s področja obračuna DDV in osnovnih sredstev; vodenje računovodskih postopkov in dokumentacije; evidentiranje izdatkov in prejemkov; zbiranje in poročanje informacij s področja financ in računovodstva za odločanje, planiranje, javna naročila; sodelovanje pri razvijanju informacijskih sistemov za funkcijo računovodstva; sodelovanje v delovnih in stalnih komisijah organov UM in članice oz. druge članice; sodelovanje pri letni in drugih inventurah.

osebni opis

Odgovorna, komunikativna, sodelujoča, izobražena, pozitivno razmišljujoča.
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram