asist. Aljaž Nerad
Zunanji sodelavec

Znanstveni / strokovni naziv: magister turizma 
Habilitacijski naziv: asistent (turizem)


aljaz.nerad1@guest.um.si
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru v živo in preko MS Teamsa

Znanstveno področje

Področje 1 5.04.03 Management
Področje 2 7.02 Interdisciplinarne raziskave



Ključne besede

trajnostni turizem, načrtovanje turizma, destinacijski management, učinki turizma, podjetništvo v turizmu

Področje raziskovanja

Moja področja raziskovanja so v preteklosti temeljila na raziskovanju velikosti panoge turizma in njenih vplivih na narodno gospodarstvo. Trenutno moje področje raziskovanja temelji na preučevanju učinkov turizma, na preučevanju elementov trajnostnega turizma, na preučevanju aktualne problematike načrtovanja turizma na turističnih destinacijah in na trajnostnem upravljanju turističnih destinacij, ter destinacijskem managementu.

Predmeti / pedagoška najava

VS-03 PODJETNIŠTVO V TURIZMU
UN-02 RAZVOJ PODJETNIŠKE IDEJE
VS-03 ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM


Pristop k poučevanju

Opis pristopa k poučevanju: Moja filozofija izobraževanja temelji na tem, da so vsi študentje unikatni in imajo nekaj posebnega, kar lahko prinesejo k lastni izobrazbi. Iz tega razloga poskušam ustvarjati vzdušje, kjer bodo študentje lahko izkoristili svoj polni potencial, na način spodbujanja izobraževalnega okolja, v katerem lahko rastejo fizično, duševno, čustveno in socialno. Zato vedno v predavalnico vnašam odprt um, pozitiven odnos in velika pričakovanja, s čimer poskrbim za varno okolje, kjer so študentje povabljeni, da delijo svoje ideje.
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram