Skoči do osrednje vsebine
Mlakar Anja
asist. dr. Anja Mlakar
Asistentka, raziskovalka

Znanstveni/strokovni naziv: doktorica znanosti
Habilitacijski naziv: asistentka (turizem)


Dodatna / delna zaposlitev izven FT UM: Inštitut IRRIS
anja.mlakar2@um.si
Govorilne ure:  po predhodnem dogovoru po e-pošti

Znanstveno področje

6.03.02 socialna in kulturna antropologija
7.02 interdisciplinarne raziskaveKljučne besede

kulturna dediščina, religijski turizem, arheološki turizem, folklora, identitete

Področje raziskovanja

Moje primarno raziskovalno področje je bila slovstvena folklora, sedaj pa moji raziskovalni interesi segajo tudi na področje religioznosti in religijskega turizma ter kulturne dediščine, predvsem arheološke in nesnovne. Pri svojem raziskovanju uporabljam kulturnoantropološki pristop.

Predmeti / pedagoška najava

VS-02 CULTURAL HERITAGE IN TOURISM
VS-04 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ETHICS IN TOURISM
VS-09 Zgodovina Evrope za turizem
MAG-13 RESEARCH METHODS
VS-02 Kulturna dediščina v turizmu
VS-09 HISTORY OF EUROPE FOR TOURISM
VS-42 CULTURAL AND HERITAGE TOURISM - ELECTIVE COURSE A
UN-08 Dediščina in turizem
UN-44 Gastronomija in enogastronomija 
VS-04 Medkulturno komuniciranje in etika v turizmu
UN-29 Sociologija turizma
MAG-13 Metode znanstveno-raziskovalnega dela

Pristop k poučevanju

Prizadevam si, da študenti usvojijo veščine znanstvenega razmišljanja, hkrati pa želim podpirati njihovo kreativnost in domišljijo. Verjamem tudi, da se od njih lahko naučim vsaj toliko kot oni od mene.

zadnje objave 

1. MLAKAR, Anja. Med selekcijo in molkom : folklora v Novicah v času Bleiweisovega urednikovanja. V: STANONIK, Marija (ur.), et al. Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 16, 191-210, 359, 373, ilustr. ISBN 978-961-268-078-7.

2. MLAKAR, Anja. The role of religion in legends about Turkish attacks. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 2, str. 273-300, ilustr. ISSN 1318-0185. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/12/AH_29-2021-2_MLAKAR.pdf, DOI: 10.19233/AH.2021.12.

3. MLAKAR, Anja. Valuable ancient remnants and superstitious foolishness: religiosity, nationalism, and enchantment in 19th century Slovenian folklore. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 30, št. 3, str. 681-708, ilustr. ISSN 1318-0185. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2023/01/AH_30-2022-3_MLAKAR.pdf, DOI: 10.19233/AH.2022.29.

NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram