Skoči do osrednje vsebine
doc. dr. Črtomir Matejek
Zunanji sodelavec

Znanstveni naziv: doktor znanosti 
Habilitacijski naziv: docent (kinezilogija - pedagoški vidik)

Zaposlitev izven FT UM: UM Pedagoška fakulteta

crtomir.matejek@um.si
Govorilne ure: Ob četrtkih ob 13. uri na FT ali preko MS Teams ob predhodni najavi.

Znanstveno področje

5.10.01 Kineziologija - pedagoški vidikKljučne besede

športna vzgoja, trening, motorično gibanje, gibalni razvoj, kineziometrija

Področje raziskovanja

Raziskujem športno/gibalno dejavnost otrok in mladine. Ukvarjam se s gibalnim telesnim razvojem otrok in mladine in raziskujem odnose med športno/gibalno dejavnostjo, gibalnim razvojem in življenjskim slogom mladostnikov.

Predmeti / pedagoška najava

VS-18 Športni turizem
VS-18 SPORTS TOURISM
UN-40 Športni turizem - TEMELJNI IZBIRNI PREDMET 1

Pristop k poučevanju

Slušatelje vzpodbujam k aktivnemu sodelovanju na predavanjih tako, da podajo mnenje o posameznih obravnavanih vsebinah in kritično ovrednotijo primere iz realnega okolja ter pripravijo, na osnovi novih osvojenih znanj, programe in produkte v realnem okolju.

zadnje objave

1. PLANINŠEC, Jurij, MATEJEK, Črtomir. Poučevanje predmeta šport z vidika kompetenc razrednih učiteljev. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. dec. 2020, letn. 13, št. 4, str. 413-428, tabele. ISSN 1855-4431. https://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2020/04/REI_13_4_CLANEK3.pdf, DOI: 10.18690/rei.13.4.413-428.2020. [COBISS.SI-ID 42514691], [Scopus]

31. PLANINŠEC, Jurij, PUHALJ, Stojan, MATEJEK, Črtomir. Physicially [!] talented students in late childhood. V: HERZOG, Jerneja (ur.). Giftedness in a variety of educational fields. Hamburg: Dr. Kovač, 2021. Str. 251-272, tabele, graf. prikazi. Schriftenreihe Erziehung - Unterricht - Bildung, Bd. 198. ISBN 978-3-339-12194-3, ISBN 978-3-339-12195-0. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 50369027]

32. KOVAČIČ, Bojan, MATEJEK, Črtomir. Movement and dance in the context of Slovenian musically tallented pupils. V: ŽNIDARŠIČ, Jerneja (ur.). Interdisciplinary perspectives in music education. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2020. Str. 63-81, ilustr., tabele. Education in a competitive and globalizing world. ISBN 978-1-53617-954-5. [COBISS.SI-ID 36884483]
NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram