Skoči do osrednje vsebine
doc. dr. Gregor Jagodič
Visokošolski učitelj

Znanstveni naziv: doktor znanosti 
Habilitacijski naziv: docent

Zaposlitev izven FT UM: MFDPŠ

gregor.jagodic1@um.si
Govorilne ure: Pred in po predavanjih in seminarjih, kadarkoli po predhodnem dogovoru po e-pošti, lahko tudi preko MS Teams.

Znanstveno področje

5.02.02 Poslovne vede
5.04.03 ManagementKljučne besede

podjetništvo, poslovno načrtovanje, marketing, marketinško načrtovanje, internacionalizacija, management

Področje raziskovanja

Je lastnik svetovalnega podjetja, ki se ukvarja s svetovanjem, usposabljanjem in treniranjem v vseh državah nekdanje Jugoslavije na področju človeških raziskav, prodaje, vodenja, komuniciranja in trženja za mednarodna podjetja, ter aktivnosti s področja podjetniškega svetovanja, pomoči start-upom in razvoja podjetniških veščin. Ukvarja se z izobraževanjem za nove podjetnike pri Obrtni zbornici Slovenije in je vključen v različne mednarodne projekte (TeeN, EYE, Interreg SI-AT Passport to Export, EDU4future). Njegova raziskovalna področja so podjetništvo, trženje, management, upravljanje in teorija organizacije in svoje raziskave objavlja v različnih znanstvenih mednarodnih revijah in konferencah. Je član uredniškega odbora znanstvene revije Jomat.

Predmeti / pedagoška najava

VS-03 Podjetništvo v turizmu
VS-03 ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM
UN-02 Razvoj podjetniške ideje
MAG-14 Poslovno načrtovanje v turizmu
MAG-15 Organizacijsko vedenje
MAG-14 BUSINESS PLANNING IN TOURISM
UN-03 Management in teorija organizacij

Pristop k poučevanju

Ker ima dolgoletne praktične izkušnje iz področja poslovnih ved (podjetništvo, poslovanje, marketing, management, organizacija) snov podaja na različne načine, ter teorijo prepleta s primeri iz prakse iz različnih dejavnosti, ter da na razpolago študentom mnoga različna gradiva v okviru e-učilnice. Predavanja in vaje so interaktivni in temeljijo na praktičnih primerih (študenti pri izdelavi projektnih nalog podajajo predloge rešitev problemskih situacij za posamezna podjetja), uporablja pa tudi različne možnosti, ki jih ponuja e-učilnica Moodle (sprotno preverjanje in razumevanje študijskih vsebin). S svojim pristopom želi na enostaven način študentom pojasniti uporabo teoretičnih modelov v praksi in vplivati na pridobitev podjetniških, poslovnih, organizacijskih in marketinških veščin.

zadnje objave

1. JAGODIČ, Gregor, MILFELNER, Borut. Impact of marketing resource on company performance on B2B markets. International journal of innovation and learning. 2020, vol. 28, no. 2, str. 180-205, ilustr. ISSN 1471-8197. DOI: 10.1504/IJIL.2020.108969. [COBISS.SI-ID 26927619], [SNIP, WoS, Scopus]

2. JAGODIČ, Gregor, VUKASOVIČ, Tina. Uticaj medija na ponašanje kupaca = Media influence on consumer buying behaviour. Serbian Journal of Engineering Management. 2019, vol. 4, no. 2, str. 39-48, ilustr. ISSN 2466-4693. DOI: 10.5937/SJEM1902039J. [COBISS.SI-ID 40240645]

32. VUKASOVIČ, Tina, JAGODIČ, Gregor. Analysis of consumer buying behaviour when buying sports and leisure products during the COVID-19 pandemic. V: FAGANEL, Armand (ur.), RIŽNAR, Igor (ur.), BARUCA, Arne (ur.). Impacts and implications for the sports industry in the POST-COVID-19 era. [S.l.]: IGI Global Publisher of Timely Knowledge, 2021. Str. 73-90. ISBN 978-1-7998-6780-7. https://www.igi-global.com/chapter/analysis-of-consumer-buying-behaviour-when-buying-sports-and-leisure-products-during-the-covid-19-pandemic/278859. [COBISS.SI-ID 63595523]


NAZAJ
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram