Lea Grm
Strokovni naziv: Univerzitetna diplomirana sociologinja

Področje dela: Vodja referata za splošne zadeve

lea.grm@um.si
+386 8 205 70 61

Opis področja dela

- Postopki zaposlovanja,
- urejanje delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi, zavarovanja, zdravniški pregledi, podatki za obračun plač, napredovanja zaposlenih...),
- pedagoške obremenitve,
- pogodbe o delu, avtorske pogodbe,
- pogodbe članice, sporazumi, dogovori,
- habilitacijske zadeve na nivoju članice (pedagoške in raziskovalne),
- priprava in izpeljava razpisnih postopkov za imenovanje v organe/komisije članice,
- pomoč pri analizi in planu kadrov, priprava letnega kadrovskega načrta in poročila,
- priprava gradiva s področja delovnih razmerij za organe članice, UM.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram