izr. prof. dr. Mitja Gorenak
Visokošolski učitelj
Prodekan za mednarodno sodelovanje

Znanstveni naziv: doktor znanosti
Habilitacijski naziv: izredni profesor (turizem)


mitja.gorenak@um.si
+386 8 205 40 19
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru, MS Teams

Znanstveno področje

5.04.03 Management
5.02.02 Poslovne vedeKljučne besede

Turizem, Management človeških virov, Vrednote, Kompetence, Človeški kapital, Turistični vodniki

Področje raziskovanja

Moje osrednje področje raziskovanja je povezano s managementom človeških virov, ker gre za precej široko področje svoje raziskovalno delo osredotočam predvsem na področje vrednot, kompetenc in delovanja različnih generacij v delovnem okolju. Z velikim zanimanjem se osredotočam predvsem na povezavo osebnih vrednot in pripadnostjo različnim generacijam. Posebej blizu mi je tudi področje turističnega vodenja, saj sem prav na tem področju naredil prve korake v turizmu. Turistične vodnike vidim, kot pogosto spregledane junake turizma.

Moje raziskovalno delo je objavljeno v številnih znanstvenih revijah kot so E+M : ekonomie a management, Organizacija, Tourism, culture & communication, Tourismos, Teorija in praksa, Human systems management ter Academica turistica : tourism & innovation journal kjer sem tudi so-urednik revije.


Predmeti / pedagoška najava

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE (MAG15)
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO (MAG16)
MANAGEMENT IN TEORIJA ORGANIZACIJ (UN-03)
MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV (UN16)
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE (UN27)
DIPLOMSKO DELO (UN28)
RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU (VS15)
MANAGING HUMAN RESOURCES (VS15)
DIPLOMSKO DELO (VS28)

Pristop k poučevanju

Poučevanje zame predstavlja aktivno interakcijo in sodelovanje s študenti, zame »ex cathedra« način predavanj enostavno ni več primeren za moderno okolje univerze. Moj končni cilj pri poučevanju je, da se med vsemi sodelujočimi razvije spoštljiv dialog, v katerem se izkaže sposobnost kritičnega mišljenja in refleksije vsebine, ki je obravnavana.

Pristop k poučevanju skušam vedno v največji možni meri prilagoditi tako skupini s katero se srečam, kot vsebini, ki je obravnavana saj verjamem da ne obstaja enoten način, ki bi bil primeren za vse situacije s katerimi se soočamo. Vsebine, ki jih podajam skušam podkrepiti s praktičnimi primeri, le-te vključujem v vsakodnevno poučevanje saj vem da le teoretično znanje ni dovolj, pomembna je sposobnost aplikacije in uporabe le-tega v praksi.

osebni opis

Od čudovitih kotičkov Katalonije, preko vrveža svetovnih prestolnic, do zasneženih prostranstev Laponske, z avtobusom, letalom ali avtodomom, s skupino, v družbi prijateljev ali sam, ni pomembno, pomembno je le-to, da grem.

Zato se res lahko poistovetim z mislijo Nejca Zaplotnika: »Vse to je moje življenje. Pot, ki ne pripelje nikamor drugam kakor na naslednjo pot in ta zopet na naslednje razpotje. Brez konca. Svoboda v najpopolnejšem pomenu besede.«

zadnje objave

1. TURNŠEK, Maja, BRUMEN, Boštjan, RANGUS, Marjetka, GORENAK, Mitja, MEKINC, Janez, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance : results from an early convenient sample in Slovenia. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. jun. 2020, year 13, no. 1, str. 3-19, 117, tabele. ISSN 1855-3303. https://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/232, DOI: 10.26493/2335-4194.13.3-19. [COBISS.SI-ID 22247427], [SNIP, Scopus do 30. 6. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9]

2. GORENAK, Mitja, EDELHEIM, Johan R., BRUMEN, Boštjan. The influence of organizational values on job satisfaction of employees. Human systems management. 2020, vol. 39, iss. 3, str. 329-343, ilustr. ISSN 1875-8703. DOI: 10.3233/HSM-190781. [COBISS.SI-ID 2048368723], [SNIP, WoS do 17. 5. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 29. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

3. BRUMEN, Boštjan, PLANINC, Peter, ŠPINDLER, Tomi, GORENAK, Mitja, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Use of mobile technologies in tourism : natural health resorts study. Mediterranean Journal of Social Sciences. jul. 2020, vol. 11, no. 4, 18 str., graf. prikazi. ISSN 2039-2117. DOI: 10.36941/mjss-2020-0036. [COBISS.SI-ID 23416835]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram