Katalog informacij javnega značaja

​​​​​​Osno​vni podatki

Naziv organa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Naslov: Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, Slovenija

Telefon: 00 386 8 20 54 010

Mobitel: 00 386 51 679 683

Faks: 00 386 8 20 54 012

E-naslov: ft@um.si

Spletna stran: www.ft.um.si

Matična številka: 5089638054

Davčna številka: SI71674705

Številka transakcijskega računa: 01100-6000035040

Odgovorna oseba: dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen

Datum prve objave kataloga: 5. 6. 2012

Datum zadnje spremembe kataloga: 6. 9. 2017

 

a)      Splošni podatki o organu in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Opis temeljnih dejavnosti

Fakulteta za turizem je visokošolska izobraževana institucija, članica Univerze v Mariboru, katere osnovni namen in cilj je negovati že obstoječa ter razvijati in podajati nova znanja s področja turizma v Sloveniji.

Poslanstvo in vizija

Vizija Fakultete za turizem UM je postati ena izmed najboljših visokošolskih izobraževalnih in raziskovalnih institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želimo referenčna institucija, ki bo povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije z območja Zahodnega Balkana s centralno, zahodno in severno Evropo ter predstavljala njihovo akademsko stično točko.

Poslanstvo Fakultete za turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu, od operativnega pa vse do strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. Vsekakor bo šolanje tudi osnova za vzgojo talentiranih mladih raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito interdisciplinarnem področju osvajali, kasneje pa tudi razvijali nova znanja.


b)      Organigram Fakultete za turizem

   

V okviru Fakultete za turizem delujejo naslednji stalni organi in komisije:

  • Akademski zbor FT UM
  • Senat FT UM
  • Poslovodni odbor FT UM
  • Študentski svet FT UM
  • Komisija za študijske zadeve
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM
  • Komisija za diplome FT UM
  • Strateški svet FT UM

Gradiva in zapisniki sej posameznih organov in komisij so objavljeni na spletni strani FT UM.


c)       Uradne osebe, pristojne za dajanje informacij

Dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen

Telefon: 08 205 40 10

E-pošta: bostjan.brumen@um.si

 

Tajnik fakultete mag. Jožica Vučajnk

Telefon: 08 205 40 10

E-pošta: jozica.vucajnk@um.si

 

Poslovna sekretarka vodstva Katja Bogovčič

Telefon: 08 205 40 10

E-pošta: katja.bogovcic@um.si


d)      Osnovni dokumenti

Katalog informacij javnega značaja

Statut Univerze v Mariboru