Kakovost na FT UM

​​​​​​​Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru ima vzpostavljen sistem kakovosti, ki je primeren in učinkovit ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru. Kakovost je na FT UM prioriteta pri samem delovanju zavoda in pri izvajanju študijskih programov. Pomena kakovosti se zaveda tako vodstvo kot vsi zaposleni FT UM, ki skupaj usmerjajo in razvijajo kulturo kakovosti. Pri zagotavljanju kakovosti na FT UM sledimo smernicam kakovosti na Univerzi v Mariboru.

Komisija za ocenjevanje kakovosti Fakultete za turizem UM deluje v sestavi

  • doc. dr. Andreja Trdina, predsednica
  • izr. prof. dr. Marko Koščak, namestnik predsednika,
  • doc. dr.​ Boris Prevolšek, mag., član,
  • asist. Barbara Pavlakovič, članica,
  • asist. Nejc Pozvek, član,
  • Lea Grm, članica predstavnica nepedagoškega osebja,
  • Laura Lupše, članica študentka,
  • Maruša Rau, članica študentka.

Samoevalvacijska poročila Fakultete za turizem Univerze v Mariboru so našteta tukaj: