Mobilnost zaposlenih

​​​​​​​Mobilnost zaposlenih se lahko izvaja na dva načina in sicer kot mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v tujini (STA) ali kot mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini (STT). Zaposleni lahko v sklopu svoje mednarodne izmenjave obiščejo inštitucije v državah članicah EU, drugih evropskih državah ter v ostalih partnerskih državah po svetu.

Podrobnejše informacije o sodelujočih državah ter vse obrazce najdete na spletni strani Mobilnost zaposlenih Univerze v Mariboru oz. se obrnete na prodekana za mednarodno sodelovanje.

Utrinki z izmenjav

​​​Irska 2017​​

​​V okviru Erasmu​s Staff programa se mednarodnih izmenjav udeležujejo tudi zaposleni v strokovnih službah fakultete. Na izmenjavi imajo priložnost pridobiti izkušnje z organizacijo in načinom dela na tujih fakultetah ter te izkušnje prenesti v domače okolje. Ravno tako so izmenjave lahko vsebinsko obarvane s​ tečaji tujega jezika. Dorea institution iz Cipra v okviru Erasmus ​plus programa organizira tečaje angleškega jezika za strokovne delavce, ki se odvijajo v Londonu, Dublinu ali na Cipru. Tečaja v Dublinu na Irskem sta se v mesecu juniju 2017 udeležili mag. Jožica Kranjc, tajnica FT UM, ter strokovna sodelavka Darja Gabron iz referata za splošne zadeve.
​​Hrvaška 2016

​​Tudi za visokošolske učitelje je izjemno pomembno, da si nenehno širijo obzorja in gledajo »čez planke«. Eden od načinov, kako to početi, je izmenjava Erasmus training. Doc. dr. Jasna Potočnik Topler se je spomladi 2016 udeležila izmenjave v Zadru, na Hrvaškem, saj jo kot jezikoslovko z​anima tudi komuniciranje v turizmu in je veliko dobrega slišala o dosežkih Oddelka za turizem in komunikacijske študije Univerze v Zadru. Poleg tega pa je s svojim obiskom pripomogla tudi k vzpostaviti tesnejšega sodelovanja med našo Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru in zadrskim Oddelkom za turizem in komunikacijske študije, saj sta si fakulteti tudi geografsko blizu.