Erasmus+ buddy exchange program

​​Za sprejem Erasmus+ študentov je na Fakulteti za turizem organiziran program BEP – »Buddy Exchange Program«. V programu sodelujejo študenti FT, ki lahko s svojim poznavanjem jezika in lokalnega okolja pomagajo tujcem, ki se prvič znajdejo v Sloveniji in Brežicah. Za svoje delo so študenti FT nagrajeni z urami priznanega praktičnega usposabljanja.

Mednarodni študenti dobijo kontakt svojega fakultetnega prijatelja pred izmenjavo, tako da lahko vzpostavijo stik že pred prihodom v Slovenijo. Nato je naloga študenta »buddya«, da Erasmus+ študentu pomaga pri vsakodnevnih zagatah (npr. javni prevoz, telefonski paket, študentski boni …) ali pri študijskem procesu (informacije o predmetu, gradivu, predavateljih …). Vsekakor pa spodbujamo tudi druženje študentov, pri čemer lahko študent »buddy« poskrbi, da se Erasmus+ študent spozna tudi ostale študentke in študente Fakultete za turizem.

Koordinatorka programa: Vita Petek (vita.petek1@student.um.si ali ss.ft.um@gmail.co​m).