Študij v tujini – ERASMUS+

​​​​​​​​Erasmus+ je program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Izkušnja v tujini prinaša dolgoročne pozitivne učinke za osebni in strokovni razvoj posameznika. Tako je program Erasmus+ namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter spodbujanju prostovoljstva. Prav tako pa spodbuja mobilnost vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

PARTNERSKE UNIVERZE FT UM ZA ŠTUDENTSKE IZMENJAVE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+


Partnerska institucija​​
Država
FH JOANNEUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Avstrija
​​​MENDELOVA ZEMEDELSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNO
Češka
​​UNIVERSITY OF WEST BOHE​MIA
Češka
LAPIN YLIOPISTO (Lay)
Finska
LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Finska
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Finska
UNIVERSITY OF BORDEAUX
​Francija
LIBERTAS BUSINESS SCHOOL
Hrvaška
MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
Hrvaška
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Hrvaška
SVEUČILIŠTE U RIJECI​
Hrvaška
UNIVERSITY NORTH
Hrvaška
UNIVERSITY OF ZADAR
Hrvaška
VISOKA ŠKOLA ZA MENEDŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
Hrvaška
PANNON EGYETEM
Madžarska
GROCE DELCEV UNIVERSITY OF STIP
Makedonija
INHOLLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Nizozemska
UNIVERSITETET I STAVANGER
Norveška
THE PODHALE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY TARG
Poljska​
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Poljska
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Poljska
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
Poljska
WYZSZA SZKOLA TURYSTYKI I EKOLOGII
Poljska
INSTITUTO POLITÈCNICO DE BRAGANÇA 
Portugalska
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO
Portugalska
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Portugalska
​POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA
​Portugalska
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA​Portugalska
POLYTECHNIC INSTITUTO OF VISEUPortugalska
UNIVERSITAT DE GIRONA
Španija
UNIVERSITAT JAUME
Španija
​UNIVERSIDADE DE CORUNA
Španija
KARLSTAD UNIVERSITY
Švedska
BALIKESIR UNIVERSITYTurčija
PAMUKKALE UNIVERSITESI
Turčija
EGE ÜNIVERSITESI
Turčija
YASAR UNIVERSITESI
Turčija

 Podrobnejši podatki o sporazumih s partnerskimi univerzami FT se nahajajo TUKAJ.


Postopek prijave na študijsko izmenjavo Erasmus+

Rok za oddajo elektronske prijave študentov preko spletne strani Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/20 je 30. 3. 2019. ​​

Pogoji mednarodne mobilnosti

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva oz. v državi, katere državljani so.

Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. UM lahko zahteva dodatna dokazila kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, kopija potrdila o nakazilu prve najemnine in potrdilo o prijavi na uradu za tujce v kraju študija v tujini.

Za čas trajanja tečajev tujih jezikov, za katere so omogočena preverjanja in tečaji v sistemu EU spletne jezikovne priprave »Online Linguistic Support« (OLS) (zaenkrat: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, portugalščina, češčina, grščina, poljščina, švedščina in danščina) in jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, finančne dotacije Erasmus ni možno prejeti, tudi če je tak tuj jezik vključen kot predmet v študijski sporazum in bo po vrnitvi priznan.

Interni postopek prijave na Erasmus+

Do vključno 15. 3. 2019​ morajo študentje:

  • Kontaktirati o študiju v tujini prodekana za mednarodno sodelovanje dr. Mitjo Gorenaka, kjer skupaj pregledajo želje za študij v tujini in sestavijo 1. verzijo študijskega sporazuma (1. in 2. stran sporazuma).
  • Oddati kopijo elektronske prijave na UM.
  • Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1, če bodo študenti v enakem letniku, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

1. višji letnik študija,

2. študenti, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študiju v tujini,

3. študenti, ki še niso nikoli študirali v tujini, višja povprečna ocena opravljenih predmetov,

4. višja povprečna ocena pri predmetu iz angleškega jezika.