Študij v tujini – ERASMUS+

​​​​​​​​Erasmus+ je program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Izkušnja v tujini prinaša dolgoročne pozitivne učinke za osebni in strokovni razvoj posameznika. Tako je program Erasmus+ namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter spodbujanju prostovoljstva. Prav tako pa spodbuja mobilnost vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Več informacij o študiju v tujini preko Erasmus+ programa na Erasmus+ UM spletni strani na povezavi.

PARTNERSKE UNIVERZE FT UM ZA ŠTUDENTSKE IZMENJAVE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+


Partnerska institucija​​
Država
FH JOANNEUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Avstrija
​​​MENDELOVA ZEMEDELSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNO
Češka
​​UNIVERSITY OF WEST BOHE​MIA
Češka
LAPIN YLIOPISTO (Lay)
Finska
LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Finska
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Finska
UNIVERSITY OF BORDEAUX
​Francija
​UNIVERSITE GRENOBLE ALPES​Francija
LIBERTAS INTERNATIONAL UNIVERSITY
Hrvaška
MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
Hrvaška
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Hrvaška
SVEUČILIŠTE U RIJECI​
Hrvaška
UNIVERSITY NORTH
Hrvaška
UNIVERSITY OF ZADAR
Hrvaška
VISOKA ŠKOLA ZA MENEDŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
Hrvaška
PANNON EGYETEM
Madžarska
GROCE DELCEV UNIVERSITY OF STIP
Makedonija
INHOLLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Nizozemska
UNIVERSITY OF STAVANGER
Norveška
THE PODHALE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY TARG
Poljska​
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Poljska
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Poljska
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
Poljska
WYZSZA SZKOLA TURYSTYKI I EKOLOGII
Poljska
INSTITUTO POLITÈCNICO DE BRAGANÇA 
Portugalska
INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO
Portugalska
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Portugalska
​POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA
​Portugalska
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO GAYA​Portugalska
POLYTECHNIC INSTITUTO OF VISEUPortugalska
UNIVERSITAT DE GIRONA
Španija
​UNIVERSITET U NOVOM SADU
Srbija
UNIVERSITAT JAUME
Španija
​UNIVERSIDADE DE CORUNA
Španija
KARLSTAD UNIVERSITY
Švedska
BALIKESIR UNIVERSITYTurčija
PAMUKKALE UNIVERSITESI
Turčija
EGE ÜNIVERSITESI
Turčija
YASAR UNIVERSITESI
Turčija

 Podrobnejši podatki o sporazumih s partnerskimi univerzami FT se nahajajo TUKAJ.


Postopek prijave na študijsko izmenjavo Erasmus+

Rok za oddajo elektronske prijave študentov preko AIPSa za študijsko leto 2021/22 je 30. 3. 2021. ​​


Pogoji mednarodne mobilnosti

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva oz. v državi, katere državljani so.

Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. UM lahko zahteva dodatna dokazila kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, kopija potrdila o nakazilu prve najemnine in potrdilo o prijavi na uradu za tujce v kraju študija v tujini.

Za čas trajanja tečajev tujih jezikov, za katere so omogočena preverjanja in tečaji v sistemu EU spletne jezikovne priprave »Online Linguistic Support« (OLS) (zaenkrat: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, portugalščina, češčina, grščina, poljščina, švedščina in danščina) in jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, finančne dotacije Erasmus ni možno prejeti, tudi če je tak tuj jezik vključen kot predmet v študijski sporazum in bo po vrnitvi priznan.

Interni postopek prijave na Erasmus+

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah za študijsko leto 2021/2022 je dostopen tukaj.

Informativni Erasmus + dogodek/sestanek bo letos potekal 24. 2. 2021 ob 12. uri na povezavi s pomočjo orodja MS Teams.

Vsi, ki si želite v študijskem letu 2020/2021 opraviti izmenjavo morate do 15. 3. 2021 opraviti interno prijavo na FT in do 30. 3. 2021 opraviti prvo prijavo na spletni strani https://studentexchange.um.si.

Do vključno 15. 3. 2021 do 12.00​ morajo študentje:

  • Kontaktirati o študiju v tujini prodekana za mednarodno sodelovanje dr. Mitjo Gorenaka, kjer skupaj pregledajo želje za študij v tujini in sestavijo 1. verzijo študijskega sporazuma (1. in 2. stran sporazuma).
  • Oddati kopijo elektronske prijave na UM.
  • Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1, če bodo študenti v enakem letniku, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

1. višji letnik študija,

2. študenti, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študiju v tujini,

3. študenti, ki še niso nikoli študirali v tujini, višja povprečna ocena opravljenih predmetov,

4. višja povprečna ocena pri predmetu iz angleškega jezika.