Skoči do osrednje vsebine

Izšla nova monografija Turizem in blaženje podnebnih sprememb

Objavljeno: 1. julija, 2024 | Kategorija: 

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla monografija Turizem in blaženje podnebnih sprememb: Oblikovanje modela ocene ogljičnega odtisa turistov, ki prenočijo v Sloveniji, in priporočil za zmanjševanje ogljičnega odtisa v slovenskem turizmu, urednic dr. Maje Turnšek (Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem ) in dr. Tjaše Pogačar (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta).

11 Jun1 1

Pričujoča monografija je rezultat projekta »CRP V7-2128 Podnebne spremembe in trajnostni razvoj turizma v Sloveniji«. Gre za ciljni raziskovalni projekt, namenjen oblikovanju strateških predlogov ukrepov za zmanjševanje ogljičnega odtisa slovenskega turizma in njegovo prilagajanje na podnebne spremembe na podlagi dejanskih podatkov in poglobljenega modela, ki vključuje specifičnosti zbiranja podatkov o turizmu v Sloveniji.

V monografiji so predstavljeni rezultati, ki naslavljajo naslednje cilje projekta:

1. Oblikovanje in testiranje modela ocene ogljičnega odtisa turistov, ki prenočijo v Sloveniji, na ravni destinacij s podanimi prvimi rezultati;

2. Oblikovanje strateških priporočil na ravni države, občin in javnih ter zasebnih ponudnikov z ukrepi v namen spremljanja in zmanjševanja ogljičnega odtisa slovenskega turizma.

Rezultati naslavljajo doseganje ciljev Pariškega podnebnega sporazuma, Evropske zelene direktive, Strategije Slovenije 2030, Načrta za okrevanje in odpornost in Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028. Končna priporočila prispevajo k trajnostnemu razvoju slovenskega turističnega gospodarstva in utrjevanju Slovenije kot zelene destinacije.

Poleg urednic so soavtorji poglavij še raziskovalci: Zala Žnidaršič, Zalika Črepinšek (obe UL Biotehnična fakulteta) ter Nejc Pozvek, Katja Kokot, Tomi Špindler, Barbara Pavlakovič Farrell, Tanja Lešnik Štuhec (vsi UM Fakulteta za turizem). Vsem avtorjem ob izzidu publikacije iskreno čestitamo.

Monografija je za brezplačen prenos dosegljiva na povezavi: Turizem in blaženje podnebnih sprememb: Oblikovanje modela ocene ogljičnega odtisa turistov, ki prenočijo v Sloveniji, in priporočil za zmanjševanje ogljičnega odtisa v slovenskem turizmu | Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (um.si)

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram