Upi​​s u višu godinu i status


 

​UPIS U VIŠU GODINU

Upis u višu godinu provodi se elektronički preko portala AIPS prije početka nove akademske godine, a to je krajem kolovoza i u rujnu. U višu godinu mogu se upisati studenti koji ispunjavaju uvjete za napredovanje na višu godinu. Uvjeti su navedeni na mrežnoj stranici pod studijskim programom.

Elektronički upis u akademsku godinu 2017./2018. bit će omogućen od 10. kolovoza do najkasnije 20. rujna 2017. U portalu AIPS kliknite karticu STUDIJ, izaberite r​edak ELEKTRONIČKI UPIS te slijedite upute. Ispunjen UPISNI LIST ispišite te se POTPIŠITE gdje je to potrebno. Upisni list s obaveznim prilozima preporučenom pošiljkom pošaljite na adresu: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s napomenom „Za vpis v višji godina“. Obavezni prilozi:

 • POPIS PREDMETA za godinu koju student upisuje
 • IZJAVA O OSIGURANJU OD NEZGODE

Nakon upisa na kućnu adresu dobit ćete univerzalni nalog za plaćanje troškova upisa prema važećem cjeniku i četiri kopije potvrde o upisu. Hologramsku naljepnicu za studentsku iskaznicu naknadno ćete osobno preuzeti tijekom radnih sati u referadi. Ako vam je potrebna potvrda o položenim ispitima, možete je naručiti na portalu AIPS.

Studenti koji nisu ispunili sve obaveze za upis u višu godinu mogu podnijeti zahtjev u skladu s 85. člankom Statuta Sveučilišta u Mariboru za upis u višu godinu pod posebnim uvjetima. Zahtjev za upis u višu godinu pod posebnim uvjetima treba predati Povjerenstvu za studentske poslove najkasnije 7 dana prije sljedeće sjednice Povjerenstva. Zahtjevu obavezno treba priložiti i potvrdu o uplati za izdavanje odluke. Kada primite odluku Povjerenstva, možete se upisati u višu godinu prema gore navedenom postupku, a uz navedenu dokumentaciju (potpisan upisni list, popis predmeta i ispunjenu izjavu o osiguranju od nezgode) obavezno priložite i kopiju odluke Povjerenstva.

 

PONAVLJANJE GODINE

Student može tijekom studija iskoristiti ponovan upis u jednu od godina, ali samo jednom. Za ponavljanje godine student mora prije upisa obavezno podnijeti Zahtjev za ponavljanje godine Povjerenstvu za studijske poslove. Zahtjev se podnosi početkom rujna, najkasnije 7 dana prije sljedeće sjednice Povjerenstva.

Student koji zbog ponavljanja godine ulazi u promijenjen studijski program studij završava prema novomu studijskom programu. Takav student mora podnijeti zahtjev Povjerenstvu za studijske poslove za priznavanje ispunjenih obaveza i utvrđivanje preostalih obaveza po novom programu.

 

UPIS U APSOLVENTSKI STAŽ

Upis u apsolventski staž provodi se prema istom postupku kao i upis u višu godinu (slijedite upute na portalu AIPS). Student može provjeriti u studentskoj referadi ima li pravo na upis u apsolventski staž.

 

VALJANOST STATUSA STUDENTA

Status studenta za sve upisane studente traje od 1. listopada tekuće akademske godine do 30. rujna iste akademske godine. To vrijedi i za sve studente prvog stupnja koji u tekućoj akademskoj godini diplomiraju prije 30. rujna.

Status studenta prestaje:

 • studentu, koji završi studijski program prvog stupnja, istekom akademske godine u kojoj je završio studij,
 • studentu, koji završi studijski program drugog stupnja, istekom akademske godine u kojoj je završio studij,
 • studentu koji završi studijski program trećeg stupnja,
 • ako student ne završi studij na studijskom programu prvoga ili drugog stupnja u roku od 12 mjeseci nakon kraja zadnjeg semestra,
 • ako student ne završi studij drugog stupnja po cjelovitome magistarskom studijskom programu u roku od 12 mjeseci nakon kraja zadnjeg semestra,
 • ako student ne završi poslijediplomski studij trećeg stupnja u odgovarajućem roku propisanom statutom,
 • ako se tijekom studija ne upiše u sljedeću godinu odnosno semestar,
 • ako se ispiše,
 • ako je bio isključen. ​

Bez obzira na četvrtu točku prošlog paragrafa studentu status prestaje završetkom zadnjeg semestra ako je za vrijeme studija ponavljao godinu ili promijenio studijski program ili smjer. U slučajevima iz četvrte, pete i sedme točke studentu se iz opravdanih razloga status studenta može i produžiti, ali najviše za godinu dana. Studentice majke, koje za vrijeme studija rode, i studenti koji za vrijeme studija postanu očevi imaju pravo produžiti studentski status za godinu dana za svako živorođeno dijete.

 

ISPIS S FAKULTETA

Student se može ispisati s Fakulteta osobno u referadi, i to tako da tijekom radnog vremena u referadu donese pisani zahtjev za ispis te studentsku iskaznicu.​​