​​​Preddiplomski program Turizam VS
​Preddiplomski visokoškolski stručni studijski program Turizam traje 3 godine (6 semestara).

Osnovni je cilj programa obrazovati prvostupnike koji će moći organizirati, voditi i promicati turističku djelatnost. Njihovo djelovanje bit će u prvom redu usmjereno rješavanju problema oblikovanja i ostvarenja turističke ponude u organizacijama u kojima će biti zaposleni, što znači da će se prvostupnici kao upućeni stručnjaci moći zapošljavati u tvrtkama koje obavljaju bilo koju turističku djelatnost i u svim ostalim tvrtkama koje se pojavljuju kao partneri u oblikovanju turističke ponude.


UVJETI ZA NAPREDOVANJE NA VIŠU GODINU

Student može napredovati na 2. godinu ako ispunjenjem obaveza s 1. godine skupi najmanje 48 ECTS bodova, uz nužno ispunjenje svih obaveza iz predmeta Osnove turizma. Student može napredovati na 3. godinu kada je ispunio sve obaveze s 1. godine i skupio 48 ECTS bodova s 2. godine. Student mora obavezno ispuniti sve obaveze iz predmeta Upravljanje događanjima i Sportski turizam.

 

PREDMETNA ZNANJA I VJEŠTINE

Prvostupnici visokoškolskoga stručnog studijskog programa 1. stupnja Turizam moći će:

 • razumjeti značenje turizma kao sociološkoga i ekonomskog fenomena,
 • pridobiti opće znanje o turizmu kao posebnoj uslužnoj djelatnosti,
 • upoznati se s najvažnijim turističkim regijama u Sloveniji i svijetu,
 • razumjeti temeljne kategorije gospodarenja i poslovne ekonomije,
 • razumjeti osnovna načela planiranja i upravljanja turističkim odredištima i turističkim objektima,
 • upoznati se s pojmom ljudskog potencijala te naučiti racionalno upravljati i rukovati njime,
 • osposobiti se za planiranje i oblikovanje cjelokupne strategije marketinškog komuniciranja,
 • ovladati temeljnim zakonitostima i umijećem komuniciranja u turizmu,
 • naučiti i razvijati vještine komuniciranja na stranom jeziku, produbiti jezično znanje i nazivlje s područja turizma,
 • upoznati se s osnovnim teorijama na području prava u turizmu,
 • upoznati se s osnovama informacijskih tehnologija te posebnostima informacijskih rješenja u turizmu,
 • upoznati se s različitim oblicima događanja, razlikovati njihovu misiju i namjenu, upoznati trendove i ulogu novih medija u različitim vrstama događaja,
 • upoznati se s važnošću sigurnosti u suvremenoj turističkoj okolini,
 • upoznati se s poslovanjem hotela i steći sposobnost donošenja odluka povezanih s organizacijom rada u hotelu,
 • upoznati se s osnovnim pojmovima na području logističkih procesa u turizmu,
 • upoznati se s temeljnim organizacijskim i pravnim značajkama slovenskog turizma,
 • upoznati se s osnovama i temeljnim subjektima putničke djelatnosti,
 • upoznati se s konceptom, procesom i sadržajem marketinga u turističkoj organizaciji.


POPIS PREDMETA

Za program Turizam VS akreditirani nastavni plan na snazi je od 1. listopada 2017. godine. Nastavni plan i program mogu se pogledati i na mrežnoj stranici AIPS-a.