​Pr​eddiplomski program Turizam UN

​​Preddiplomski sveučilišni studijski program Turizam traje 3 godine (6 semestara).

Osnovni cilj programa usmjeren je na osposobljavanje kadra za obavljanje poslova u pojedinim segmentima turističke ponude i za obavljanje operativnih zadaća u gospodarstvu i negospodarstvu, pa i u državnoj upravi na području turizma (upravi za turizam, lokalnim samoupravama, agencijama, zavodima). To uključuje stvaranje, marketing i provođenje kvalitetnih turističkih usluga, razvoj turističkih odredišta i receptivnog turizma, čuvanje i promidžbu kulturne baštine, razvoj tolerancije, promicanje revitalizacije sela i jednakomjernoga regionalnog razvoja, zaštitu okoliša itd.


UVJETI ZA NAPREDOVANJE NA VIŠU GODINU

Student može napredovati na 2. godinu ako ispunjenjem obaveza s 1. godine skupi najmanje 48 ECTS bodova, uz nužno ispunjenje svih obaveza iz predmeta Teorija turizma. Student može napredovati na 3. godinu kada je ispunio sve obaveze s 1. godine i skupio 48 ECTS bodova s 2. godine. Student mora nužno ispuniti sve obaveze iz predmeta Destinacijski menadžment i Upravljanje ljudskim potencijalom.


PREDMETNA ZNANJA I VJEŠTINE

Prvostupnici sveučilišnoga studijskog programa 1. stupnja Turizam moći će:

 • poznavati i razumjeti osnovne pojave i pojmove iz područja turizma,
 • razumjeti osnovne pojmove iz područja informacijskih sustava,
 • razumjeti glavne koncepte i primjenjive pristupe menadžmentu destinacija,
 • razumjeti osnovne pojmove ekonomije poduzetništva,
 • rješavati konkretne probleme u radu suvremenim profesionalnim metodama proučavanja turističkih odredišta ili proizvoda i upravljanja turističkim organizacijama,
 • povezati znanja iz područja turizma sa znanjem iz područja poduzetništva, financija, menadžmenta, marketinga, prava, kulture, sociologije, psihologije, geografije i drugih područja,
 • imati sposobnost upravljanja ljudskim potencijalom,
 • razumjeti ulogu i važnost turističke ponude odnosno turističkog proizvoda i njegovo povezivanje s drugim komplementarnim aktivnostima kao što su sport, očuvanje kulturne baštine, promicanje ekološke svijesti itd.,
 • razumjeti ulogu i važnost turizma u gospodarstvu i očuvanju kulturne baštine,
 • razumjeti ekonomske učinke turističkoga gospodarstva,
 • razviti vještine na području koordinacije, komunikacije, upravljanja, planiranja, vrednovanja turističkih proizvoda, organizacija i poduzeća,
 • koristiti se informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i ovladati radom informacijskih sustava u turističkoj organizaciji i na odredištu,
 • savladati najmanje dva strana jezika za dobru komunikaciju s poslovnim partnerima i klijentima u turizmu,
 • analizirati događaje u procesu rada i napraviti sintezu mogućih mjera koje će osigurati nesmetani proces usluga u turističkoj organizaciji bez obzira na oblik turizma,
 • razumjeti osnovna ekološka načela i standarde zaštite okoliša i prirode potrebne za provedbu kvalitetnih turističkih proizvoda,
 • razumjeti odredbe etičkih kodeksa u turizmu,
 • razumjeti osnovne pojmove iz područja logističkih procesa u turizmu,
 • poznavati osnove potrošačke psihologije,
 • poznavati važnost sigurnosti u modernome turističkom okružju.


POPIS PREDMETA

Za program Turizam UN akreditirani nastavni plan na snazi je od 1. listopada 2017. godine. Nastavni plan i program mogu se pogledati i na mrežnoj stranici AIPS-a.