​D​iplomski program Turizam MAG
​​​Diplomski studijski program Turizam traje 2 godine (4 semestra).

Osnovni su ciljevi programa temeljita naobrazba i osposobljavanje razvojnoga i upravljačkog kadra u svim strukturama (uglavnom) turističkoga gospodarstva, kao i u pojedinim segmentima negospodarstva i javne ili državne uprave u kojima se susreće sa sadržajima iz područja turizma. Riječ je o kadru koji treba upravljati i rješavati razvojne probleme u procesu rada na području turizma i biti u stanju primijeniti znanja za optimalno funkcioniranje turističke organizacije kao dijela turističkog sustava.


UVJETI ZA NAPREDOVANJE NA VIŠU GODINU

Student može napredovati na 2. godinu kada skupi najmanje 45 ECTS bodova i izvrši obaveze s 1. godine. Student može napredovati na višu godinu i ako iz opravdanih razloga nije završio sve studijske obaveze navedene u prvom stavku. Opravdani razlozi propisani su Statutom Sveučilišta u Mariboru.


PREDMETNA ZNANJA I VJEŠTINE

Magistri diplomskog studijskog programa 2. stupnja Turizam moći će:

 • imati sposobnost korištenja kvantitativnim metodama,
 • imati znanje o upravljanju turističkim organizacijama,
 • razumjeti osnovne pojmove iz područja planiranja složenih društvenih mreža i uključivanja društvenih čimbenika u razvoj turizma na poduzetničkoj, lokalnoj i regionalnoj razini,
 • razumjeti osnovne i zahtjevne pojmove iz područja logističkih procesa u turizmu,
 • povezivati potrebe u turizmu s turističkim proizvodima,
 • razumjeti kategorije financijske analize,
 • razumjeti modele suvremene organizacije turističkih organizacija i ulaganja u menadžerske koncepte poslovanja,
 • imati sposobnost izrade sustavne analize i praćenja uvođenja informacijskog sustava u poslovanje,
 • poznavati pojam marketinške komunikacije,
 • imati sposobnost rješavanja praktičnih problema procesne obrade poslovanja u suvremenim organizacijskim sustavima,
 • imati sposobnost razumijevanja osnovnih pojmova na području istraživanja potreba, motiva i ponašanja potrošača u marketingu turističkih usluga,
 • imati sposobnost za smisleno rješavanje konkretnih radnih problema na području upotrebe znanstvenoistraživačkih rezultata pri stvaranju novoga integralnog turističkog proizvoda primjenom standardnih profesionalnih metoda i postupaka,
 • imati praktično razumijevanje političke teorije u cilju sustavnog razumijevanja političkih i turističkih događaja na​ razini lokalnih, nacionalnih, europskih i globalnih turističkih politika.


POPIS PREDMETA

Za program Turizam MAG akreditirani nastavni plan​ na snazi je od 1. listopada 2017. godine. Nastavni plan i program mogu se pogledati i na mrežnoj stranici AIPS-a.