​Isp​iti
​Obavješćujemo vas da je objavljen raspored ispita u akademskoj godini 2017./2018. za sve studijske programe. Raspored se nalazi na portalu AIPS.

POSTUPAK PRIJAVE NA ISPIT I ODJAVE S ISPITA

Na ispit se prijavljujete elektronički preko portala AIPS. Rok za prijavu je najkasnije 7 dana prije ispitnog roka. Ispitu mogu pristupiti samo oni studenti koji su ispunili sve uvjete za pristup.

Studenti se mogu odjaviti od ispita preko portala AIPS najkasnije dva dana prije ispita. Ako student ne pristupi ispitu na koji je prijavljen, na idući se ispitni rok ne može prijaviti.

Prijava preko portala AIPS moguća je između 3 sata ujutro i ponoći, 365 dana u godini. Zbog redovite izrade sigurnosnih kopija podataka elektronička prijava između ponoći i 3 sata ujutro nije moguća. U slučaju problema obratite se IKT koordinatoru (skrbnik.ft@um.si).

​KOMISIJSKI ISPIT

Studenti Sveučilišta u Mariboru mogu pojedinačni ispit polagati najviše šest puta (6). Međutim, svako 4., 5. i 6. polaganje ispita broji se kao komisijski ispit, koji se naplaćuje. Na komisijski ispit student se može prijaviti preko portala AIPS najmanje 7 dana prije raspisanog roka. Nakon datuma polaganja ispita student na kućnu adresu dobiva račun za plaćanje komisijskog ispita po važećem cjeniku.

 

PODIZANJE OCJENE

Studenti mogu podići ocjenu dobivenu za pojedinačni predmet. Ako želite podići ocjenu u tekućoj akademskoj godini, ne trebate dopuštenje izvođača predmeta. Ako želite podići ocjenu kasnije, uz prijavu na ispit trebat ćete suglasnost izvođača predmeta (obrazac Prijavnica za ispit).