O fakultetu

Fakultet za turizam član je Sveučilišta u Mariboru, osnovan u prosincu 2009. godine. Sjedište Fakulteta nalazi se u regiji Posavje, točnije u Brežicama. Fakultet za turizam prvu je generaciju studenata upisao u akademskoj godini 2012./2013., a prvi diplomandi uspješno su obranili svoje radove u 2015. godini.

Izvodimo tri studijska programa: visokoškolski stručni, sveučilišni i magistarski studijski program Turizam. Suvremene i kvalitetne obrazovne programe provode međunarodno priznati stručnjaci i predavači s dugogodišnjim iskustvom u turizmu. U svim studijskim programima velik je naglasak na izvođenju stručne prakse, što je posebnost Fakulteta za turizam. Tako svi studenti UN, VS i MAG programa praksom u nekim najvećim turističkim poduzećima kod nas i u inozemstvu te u različitim turističkim, javnim i studentskim organizacijama lako ispituju i obogaćuju svoje znanje na području turizma.

Uz studijski razvoj veliku pozornost posvećujemo i istraživanju te suradnji na području turizma. S partnerskim ustanovama iz inozemstva, domaćim općinama te slovenskim turističkim tvrtkama provodimo različite europske i tržišne projekte. Zajedno s partnerskim fakultetima iz Zagreba i Novog Sada godišnje organiziramo međunarodnu konferenciju TAD – Tourism and Development.

NAMJERA

Fakultet za turizam je visokoškolska obrazovna ustanova, članica Sveučilišta u Mariboru, čija je osnovna namjera i cilj njegovati već postojeća te razvijati i pružati nova znanja s područja turizma u Sloveniji.

MISIJA

Misija je Fakulteta za turizam obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka, koji će djelovati na svim razinama stvaranja ponude, donošenja odluka i upravljanja u turizmu – od operativnoga pa sve do strateškog planiranja i razvoja novih kapaciteta. Školovanje će svakako biti osnova za odgoj talentiranih mladih istraživača koji će na ovome izrazito interdisciplinarnom području usvajati, a kasnije i razvijati nova znanja.

VIZIJA

Naša je vizija postati jedna od najboljih visokoškolskih, obrazovnih i istraživačkih ustanova s područja turizma u ovom dijelu Europe. Želimo postati referentna ustanova koja će povezivati obrazovne i istraživačke turističke ustanove s područja zapadnog Balkana sa srednjom, zapadnom i sjevernom Europom te predstavljati njihovu akademsku kontaktnu točku.​