Smj​​eštaj, prehrana i događanja

 

Pobrinuli smo se za raznolika studijska događanja – svaka nova akademska godina počinje Uvodnim tjednom, koji je u osnovi namijenjen brucošima. Obavezni je dio svake studentske godine i brucošijada s krštenjem studenata te Dan Fakulteta na koji studenti i predavači posjećuju razne ustanove, a dan zaključuju s prednovogodišnjom zabavom. U okviru predmeta Upravljanje događanjima studenti kao dio studijskog programa sami organiziraju zabavan događaj. Zabava godine sigurno se događa na Turizmijadi – međunarodnom kongresu studenata turizma i hotelijerstva, koji se odvija u Budvi, u Crnoj Gori. Više o studentskom životu u Brežicama možete doznati na mrežnim stranicama Društva studenata Brežice i Centra mladih Brežice.

 

Prehrana

Redovni, izvanredni i studenti na međunarodnoj razmjeni imaju pravo na subvencioniranu studentsku prehranu. Studenti se subvencijom mogu koristiti kod pružatelja usluge u Brežicama i okolici, a za identifikaciju tijekom korištenja subvencioniranom studentskom prehranom služe se aplikacijom na mobilnom telefonu ili beskontaktnom karticom. Više informacija o studentskoj prehrani te lokacijama dobavljača subvencionirane hrane pronađite na https://www.studentska-prehrana.si/sl​. 

 

Smještaj

U Brežicama je na raspolaganju više oblika smještaja za studente:

  • Studentski stanovi Fakulteta za turizam (ukupno 23 ležaja, koji su svake godine drukčije zauzeti, cijena po osobu je okvirno 130 €, za više informacija obratite se na Referadu za studentske poslove - referat.ft@um.si).
  • Boravak kod privatnika sa subvencijom (raspisana su četiri mjesta, morate podnijeti elektroničku prijavu za upis u Studentske domove Sveučilišta u Mariboru).
  • Boravak kod privatnih osoba u Brežicama i okolici (najmodavce možete pronaći sami ili se obratite na Referadu za studentske poslove).
  • Mc Hostel Brežice (http://www.mc-hostel.si/​).