U​​pis na izvanredni studij

​​Izvanredni studij na preddiplomskome sveučilišnome studijskom programu Turizam izvodi se u sjedištu Fakulteta. Na izvanrednom studiju, u odnosu na redovni studij, predviđena je 1/3 organiziranoga pedagoškog rada, što znači da je program studija prilagođen i mogućim zaposlenima. Najmanji broj upisanih studenata, za koje će se izvanredni studij izvoditi, jest 10.

Izvanredni studij na preddiplomskome visokoškolskome stručnom studijskom programu Turizam izvodi se u sjedištu Fakulteta. Izvanredni studij izvodi se na engleskom jeziku i samo u slučaju da je na prvu godinu upisano najmanje 15 studenata. Ako je na višim godinama upisano manje od 15 studenata, izvedba nastavnih jedinica na izvanrednom studiju prilagođena je stvarnom broju upisanih kandidata, što će biti definirano godišnjim nastavnim planom.

Izvanredni studij na diplomskome magistarskome studijskom programu Turizam izvodi se u sjedištu Fakulteta. Izvanredni studij izvodi se ako se na njega prijavi najmanje 10 studenata.

Prijava na bilo koji izvanredni studijski program predaje se na portalu eVŠ​.