Uvajalni dan za bruce

Datum in ura dogodka: 30.9.2021 11:00 
Kraj dogodka: Avla FT UM, Cesta prvih borcev 36, Brežice

PREDVIDEN PROGRAM UVAJALNEGA DNE ZA BRUCE GENERACIJE 2021/22:

• Pozdrav vodstva,
• predstavitev fakultete in služb, ki delujejo znotraj FT UM,
• predstavitev Študentskega sveta FT UM in sistema tutorstva,
• obhod po predavalnicah in ključnih študentskih točkah v Brežicah – voden ogled Študentskega sveta FT UM,
• dobrodošlica novim »FTrgancem« - druženje s študenti FT UM v organizaciji Študentskega sveta FT UM.

 

* Možne so določene prilagoditve programa,  prostora in/ali načina izvedbe, kar bo pravočasno objavljeno na naši spletni strani (www.ft.um.si).

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram