Za tuje državljane

​​​​​Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru izrekamo dobrodošlico vsem študentom iz drugih držav!


 

Glede na bližino hrvaške meje s fakulteto, se na Fakulteto za turizem vpiše mnogo hrvaških študentov, saj lahko državljani Republike Hrvaške študirajo pod enakimi pogoji – torej brezplačno na rednem visokošolskem, univerzitetnem ali magistrskem študiju. Postopek vpisa poteka enako kot pri državljanih Republike Slovenije, z enakimi roki ter izpolnjeno prijavo preko portala eVŠ.

Na fakulteti smo veseli tudi vseh študentov iz drugih sosednjih držav, kot je Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija … Navodila za vpis tujcev iz držav, ki niso članice EU, se nahajajo na povezavi: navodila v SLO // navodila v ANG​.​

Vsi študenti, ki so se predhodno izobraževali na inštituciji izven Slovenije, svoje izobraževanje pa želijo nadaljevati na Univerzi v Mariboru, morajo pridobiti odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM. Odločbo pridobijo tako, da izpolnijo in oddajo elektronski obrazec za prijavo na študij preko portala eVŠ. Dodatne informacije glede postopka priznavanja tujega izobraževanja lahko pridobite na Univerzi v Mariboru v času uradnih ur, vsak delavnik med 9. in 11. uro ter med 13. in 14. uro, na telefonski številki +386 2 235 5263 ali preko e-pošte priznavanjeizobrazevanja@um.si.

Študenti iz drugih držav članic EU in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redne študijske programe Fakultete za turizem, morajo pred vpisom v 2. letnik študijskega programa izkazati udeležbo na tečaju slovenskega jezika v obsegu minimalno 30 ur z ustreznim potrdilom. Ustreznost opravljenega tečaja potrdi Komisija za študijske zadeve FT UM.