Vpis po merilih za prehode v višje letnike

​​UNIVERZITETNI PROGRAM TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj so naslednji:

Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi.

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo :

 • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.
 • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje.

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
 • potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.  Vpisna mesta 
  ​​​​​
  Redni​Izredni​
  Turizem:Sodelovanje in razvoj UN​
  19​*​​
  19​​*
* Število mest je skupno za višje letnike.

 

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi.

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo :

 • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.
 • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje.

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
 • potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.


Vpisna mesta
​​​​​
Redni​Izredni​
Sodobne turistične prakse VS​19*​19*​​

* Število mest je skupno za višje letnike.

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O PRIJAVI, VPISU IN ŠTUDIJU