Vpis po merilih za prehode v višje letnike

​UNIVERZITETNI PROGRAM TURIZEM

Način prijave za vpis v višji letnik po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje ter prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. Na univerzitetni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:

1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje

Študenti sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega programa FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje

Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994

Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točke) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995

Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točke) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome).

Vpisna mesta 
​​​​​
Redni​Izredni​
Turizem UN​
19​*​​
19​​*
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.

 

 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM TURIZEM
Način prijave po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje ter prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. Na visokošolski strokovni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:

1. Prehodi z visokošolskih strokovnih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje

Študenti sorodnih VS programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2. Prehodi z univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje

Študenti sorodnih UN programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

3. Prehodi z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1994

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati  izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome).

Vpisna mesta
​​​​​
Redni​Izredni​
Turizem VS​19*​19*​​

* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O PRIJAVI, VPISU IN ŠTUDIJU