Vpis na podiplomski študij

​​​​​​​​Magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je študij za vse, ki želite poglobiti in utrditi svoje zanje s področja turizma in si pridobiti nove kompetence raziskovanja, načrtovanja in oblikovanja inovativnih rešitev za kompetenčno turistično ponudbo v mednarodnem okolju. Urnik rednega magistrskega študija je prilagojen zaposlenim, saj se obveznosti izvajajo ob popoldnevih. Hkrati pa tudi magistrskim študentom omogočamo praktično delo v povezavi z lastno turistično izkušnjo, saj sami organizirajo strokovno ekskurzijo.

Redni magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je brezplačen za vse državljane, ne glede na starost. Vsi, ki te možnosti še niste uveljavili in ste končali kak drug visokošolski program (bolonjsko stopnjo 6/2-STARI PROGRAMI VS), se lahko vpišete na redni magistrski študij (možnost brezplačnega magistrskega študija ne velja za diplomante starega univerzitetnega programa).

TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA - MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM


Kraj izvajanja študija: Brežice

Trajanje študija: 2 leti (4 semestre), 120 ECTS

UČNI NAČRTI​

PREDM​ETNIK

Strokovni naziv: Magister / Magistrica turizma

 
Diferencialne izpite mora pred vpisom v 1. letnik opraviti, kdor je zaključil študijski program drugih strokovnih (nesorodnih) področij opredeljenih v razpisu za vpis​. Vsa vprašanja o diferencialnih izpitih lahko pošljete na elektronski naslov: referat.ft@um.si.

Če imate kakšno vprašanje v zvezi z magistrskim študijem na nas lahko kontaktirate na elektronski naslov ft@um.si.

Predstavitev magistrskega študijskega programa 2020

Pridruži se nam na SPLETNEM INFORMATIVNEM DNEVU, v četrtek 20. maja ob 17. uri. Več.


TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA (magistrski študijski program)

»Turizem smo destinacije.«


 

Sodoben in vsebinsko pester program druge stopnje je usmerjen k poglobljenemu izobraževanju in usposabljanju razvojnega in vodilnega kadra, ki se sooča z izzivi strateškega razvoja destinacij in oblikovanja kreativnih doživetij po meri sodobnih turistov. Študentje raziskujejo turizem in njegovo umeščenost v digitalizacijo ter se naučijo učinkovitih komunikacijskih veščin, ki jih uporabljajo pri mreženju, pogajanju in sodelovanju z drugimi. Program uspešno dopolnjuje tudi veliko praktičnega dela na terenu, kar omogoča pridobivanje osebnih izkušenj.

Kakovost študija zagotavlja tudi mentoriranje in majhne skupine študentov, kar omogoča individualiziran učni pristop. Študentje tekom študija spoznavajo primere globalnih dobrih praks, ki jih ob zaključku izobraževanja uspešno integrirajo v svoje delo. 

Diplomanti so ob koncu študija usposobljeni za delo v poklicih, ki zahtevajo strateške premisleke o turizmu, dobro poznavanje digitalizacije ter vodenje oddelkov, ekip in manjših podjetij.

Študentje osvojijo marketing in management turistične destinacije, analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmu ter spoznajo moč digitalnih platform na področju turizma. Naučijo se oblikovanja privlačnih zgodb in turističnih izkušenj ter osvojijo veščine organizacijskega vodenja in poslovnega načrtovanja v turizmu.

Po koncu študija imajo diplomanti širok nabor zaposlitvenih možnosti v turizmu, in sicer:

  • V gospodarskih družbah, kjer je turizem osnovna dejavnost. Dela zaobjemajo področje raziskovanja, načrtovanja, vodenja in upravljanja večjih turističnih gospodarskih družb. Na področju negospodarstva oz. v službah lokalne samouprave opravljajo delo managementa regionalnih destinacijskih in lokalnih turističnih organizacij ter koordiniranje aktivnosti med destinacijami v okviru turističnega sistema.
  • Na posameznih raziskovalnih in razvojnih centrih na področju državne uprave, in sicer v sferah, ki se s svojo dejavnostjo tvorno vključujejo v ustvarjanje in ponudbo turističnega proizvoda. Nadaljnja segmentacija in hitro spreminjajoče se povpraševanje po turističnih proizvodih povečuje možnost zaposlovanja visoko strokovnega kadra s področja turizma.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O PRIJAVI, VPISU IN ŠTUDIJU