Vpis na izredni študij

​​​​​Izredni študij na univerzitetnem študijskem programu Turizem se izvaja na sedežu fakultete. Na izrednem študiju je glede na redni študij predvidena 1/3 organiziranega pedagoškega dela, kar pomeni, da je urnik študija prilagojen tudi morebitnim zaposlenim. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10.

Izredni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Turizem se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij se  izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 15 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.

Izredni študij na magistrskem študijskem programu Turizem se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij se  izvaja, v kolikor se nanj prijavi najmanj 10 študentov.

Prijava na katerikoli izredni študijski program se odda preko portala e​VŠ.