Vpis na izredni študij
​​​​​IZREDNI ŠTUDIJ – PRVA STOPNJA

IZVEDBA V SLOVENSKEM JEZIKU:
Izredni študij na prvi stopnji (VS in UN) na programu Turizem se izvaja na sedežu fakultete. Na izrednem študiju je glede na redni študij predvidena 1/3 organiziranega pedagoškega dela, kar pomeni, da je urnik študija prilagojen tudi morebitnim zaposlenim. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10 na posameznem programu.

IZVEDBA V ANGLEŠKEM JEZIKU:
Izredni študij na visokošolskem strokovnem programu se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij se  izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.​
 
Šolnina za prvostopenjske študijske programe znaša: 
  • ​VS v slovenskem jeziku: 2650 eurov
  • VS v angleškem jeziku: 3000 eurov
  • UNI v slovenskem jeziku: 2700 eurov​

IZREDNI ŠTUDIJ – DRUGA STOPNJA

IZVEDBA V SLOVENSKEM JEZIKU:
Izredni študij na magistrskem študijskem programu Turizem se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij se  izvaja, v kolikor se nanj prijavi najmanj 10 študentov.

IZVEDBA V ANGLEŠKEM JEZIKU:
Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij se  izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.
 
Šolnina za drugostopenjska študijska programa znaša: 
  • ​​​MAG v slovenskem jeziku: 2500 eurov
  • MAG v angleškem jeziku: 3100 eurov

Prijava na katerikoli izredni študijski program se odda preko portala e​VŠ.