Vpis na izredni študij

​​​​IZREDNI ŠTUDIJ – PRVA STOPNJA

IZVEDBA V SLOVENSKEM JEZIKU:
Izredni študij na prvi stopnji na študijskem programu Sodobne turistične prakse (VS) in Turizem: sodelovanje in razvoj (UN) se izvaja na sedežu fakultete, v Brežicah. Na izrednem študiju je glede na redni študij predvidena 1/3 organiziranega pedagoškega dela, kar pomeni, da je urnik študija prilagojen tudi morebitnim zaposlenim. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10 na posameznem programu.

IZVEDBA V ANGLEŠKEM JEZIKU:
Izredni študij na visokošolskem strokovnem programu Sodobne turistične prakse se izvaja v Ljubljani. Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.​
 
Šolnina za prvostopenjske študijske programe znaša: 
  • ​VS v slovenskem jeziku: 2800 evrov
  • VS v angleškem jeziku: 35​00 evrov
  • UN v slovenskem jeziku: 2850 evrov​

Prijavo na katerikoli izredni prvostopenjski​ študijski program se odda na portalu e​VŠ.


 
IZREDNI ŠTUDIJ – DRUGA STOPNJA

Izredni študij se izvaja v slovenskem jeziku na sedežu fakultete in na dislocirani enoti v angleškem jeziku. Izredni študij se  izvaja v angleškem jeziku le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov ter v slovenskem jeziku, če je vpisanih najmanj 15 študentov. Če je na izredni študij v angleškem jeziku v prvi letnik vpisanih manj kot 25 študentov, Senat FT odloči o skrajšanem obsegu izvedbe kontaktnih ur oziroma o izvedbi v obliki konzultacij. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom. Posamezni deli študijskega programa se lahko izvedejo v oblikah študija na daljavo.

Šolnina za drugostopenjska študijska programa znaša: 

  • MAG v slovenskem jeziku: 2900 evrov
  • MAG v angleškem jeziku: 3500 evrov​

Prijavo na katerikoli izredni drugostopenjski​ študijski program se odda na portalu e​VŠ.