Vpis na izredni študij

​​​IZREDNI ŠTUDIJ – PRVA STOPNJA

IZVEDBA V SLOVENSKEM JEZIKU:
Izredni študij na prvi stopnji na študijskem programu Sodobne turistične prakse (VS) in Turizem: sodelovanje in razvoj (UN) se izvaja na sedežu fakultete, v Brežicah. Na izrednem študiju je glede na redni študij predvidena 1/3 organiziranega pedagoškega dela, kar pomeni, da je urnik študija prilagojen tudi morebitnim zaposlenim. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10 na posameznem programu.

IZVEDBA V ANGLEŠKEM JEZIKU:
Izredni študij na visokošolskem strokovnem programu Sodobne turistične prakse se izvaja v Ljubljani. Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.​
 
Šolnina za prvostopenjske študijske programe znaša: 
  • ​VS v slovenskem jeziku: 2800 evrov
  • VS v angleškem jeziku: 3000 evrov
  • UN v slovenskem jeziku: 3500 evrov​

Prijavo na katerikoli izredni prvostopenjski​ študijski program se odda na portalu e​VŠ.


 
IZREDNI ŠTUDIJ – DRUGA STOPNJA
IZVEDBA V SLOVENSKEM JEZIKU:
Izredni študij na magistrskem študijskem programu Turistične destinacije in doživetja se izvaja na sedežu fakultete, v Brežicah. Izredni študij se izvaja, v kolikor se nanj prijavi najmanj 10 študentov.

IZVEDBA V ANGLEŠKEM JEZIKU:
Izredni študij se izvaja v Ljubljani. Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.
 
Šolnina za drugostopenjska študijska programa znaša: 
  • ​​​MAG v slovenskem jeziku: 2900 evrov
  • MAG v angleškem jeziku: 3500 evrov

Prijavo na katerikoli izredni drugostopenjski​ študijski program se odda na portalu e​VŠ.