Vpis na dodiplomski študij

​​​​​​​​Študij turizma je prava odločitev za vse, ki vas mikajo potovanja, radi delate z ljudmi, odkrivate nove kotičke, se učite tuje jezike, aktivno preživljate prosti čas, vas zanimajo druge kulture … Na študiju turizma na Fakulteti za turizem boste dobili široka znanja z različnih področij turizma – od zdraviliškega, športnega, kulturnega, podeželskega ... Pri tem boste teorijo povezali s prakso, saj vas bodo na predavanjih obiskali številni uspešni gospodarstveniki, na terenskih vajah pa boste sami spoznali turistične atrakcije po Sloveniji, Evropi in svetu. Ker se turizma ne da učiti le iz knjig, se boste na VS in UN programu udeležili praktičnega usposabljanja v zaključnem semestru vašega študija. Tako boste vrhunsko usposobljeni za delo na različnih področjih turistične ponudbe.

​​​
VISOKOŠ​OLSKI STROKOVNI ​
ŠTUDIJSKI PROGRAM TURIZEM​

​​
UNIVERZITETNI ŠT​UDIJSKI 
PROGRAM TURIZEM

Kraj izvajanja študija: Brežice​

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS

Program: PREDMETNIK in UČNI NAČRTI 

Strokovni naziv: Diplomant turizma VS​​

Kraj izvajanja študija: Brežice

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS

Program: PREDMETNIK in UČNI NAČRTI​

Strokovni naziv: Diplomant turizma UN

Razpis za ​​vpis

Besedilo RAZPISA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 2019-20​​20. Roki prijave:

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

  • 1. prijava: od 12. februarja do 18. marca 2019​.
  • 2. prijava: v kolikor bodo ostala prosta vpisna, se bodo kandidati lahko prijavili z drugo prijavo in sicer od 22. do najkasneje 29. avgusta 2019.

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

  • 1. prijava: od 12. februarja do 19. aprila 2019.
  • 2. prijava: v kolikor bodo ostala prosta vpisna, se bodo kandidati lahko prijavili z drugo prijavo in sicer od 11. do 13. septembra 2019.

Kandidati morajo prijavo za vpis v dodiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/20 oddati elektronsko in sicer prek spletnega portala eVŠ. Vsak kandidat lahko odda več prijav, v vsako prijavo napiše po en študijski program, na katerega se prijavlja. Za prijavo lahko uporabite:

1. DIGITALNO POTRDILO

V tem primeru natisnjenega obrazca ne pošiljate po pošti, ampak prijavo do roka oddate preko portala eVŠ. Kljub temu morate na naslov Fakultete za turizem (Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice) priporočeno poslati overjene fotokopije spričeval 3. in 4. letnika ter overjeno fotokopijo spričevala o zaključku srednje šole (matura, poklicna matura, zaključni izpit …). Na poslanih dokumentih mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.

2. UPORABNIŠKO IME IN GESLO

V tem primeru morate obrazec prijave za vpis do roka oddati preko portala eVŠ ter ga nato natisniti, podpisati in ga skupaj s prilogami (overjene fotokopije spričeval 3. in 4. letnika, overjena fotokopijo spričevala o zaključku srednje šole (matura, poklicna matura, zaključni izpit …) po pošti priporočeno poslati do datuma, ki ga določa posamezen prijavni rok.

 

Kot pravočasna prijava se upošteva:

  1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do roka, določenega z razpisom;
  2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do roka, določenega z razpisom.

 

Kandidati, ki ste zaključili srednješolsko izobraževanje pred 1. 6. 2015, in ste že bili vpisani na katero izmed fakultet, morate pri vpisu na fakulteto predložiti obvezno še izpisnico iz fakultete (ne glede na to, če ste bili vpisani redno ali izredno).

 

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8. do 22. ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90).

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O PRIJAVI, VPISU IN ŠTUDIJU