Vpis na dodiplomski študij

​​​​​​​​Študij turizma je prava odločitev za vse, ki vas mikajo potovanja, radi delate z ljudmi, odkrivate nove kotičke, se učite tuje jezike, aktivno preživljate prosti čas, vas zanimajo druge kulture … Na študiju turizma na Fakulteti za turizem boste dobili široka znanja z različnih področij turizma – od zdraviliškega, športnega, kulturnega, podeželskega ... Pri tem boste teorijo povezali s prakso, saj vas bodo na predavanjih obiskali številni uspešni gospodarstveniki, na terenskih vajah pa boste sami spoznali turistične atrakcije po Sloveniji, Evropi in svetu. Ker se turizma ne da učiti le iz knjig, se boste na VS in UN programu udeležili praktičnega usposabljanja v zaključnem semestru vašega študija. Tako boste vrhunsko usposobljeni za delo na različnih področjih turistične ponudbe.

​​​"SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE" VISOKOŠ​OLSKI STROKOVNI ​
ŠTUDIJSKI PROGRAM

​​"TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ"
UNIVERZITETNI ŠT​UDIJSKI PROGRAM
 

Kraj izvajanja študija: Brežice​

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS

Jezik izvajanja: slovenščina

PREDMETNIK 2020/2021

UČNI NAČRTI 2020/2021

Strokovni naziv: Diplomant turizma VS​​

Kraj izvajanja študija: Brežice

Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS

Jezik izvajanja: slovenščina

PREDMETNIK 2​020/2021

UČNI NAČRTI​ 2020/2021

Strokovni naziv: Diplomant turizma UN


Predstavitev dodiplomskih študijskih programov letošnjih spletnih informativnih dni, ki so potekali 12. in 13. februarja 2021, si lahko ogledate na Youtube povezavi dostopni tukaj.


SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE (visokošolski strokovni študijski program)

»Turizem smo ljudje.«Sodoben in vsebinsko pester program na področju turizma ima poleg zanimivih teoretičnih izhodišč velik poudarek na praktičnem izobraževanju, ki ob zaključku študija omogoča visoko stopnjo poklicne suverenosti. Študentje pridobijo veliko bogatih praktičnih izkušenj pri delu z ljudmi, zgradijo profesionalen odnos do dela v turizmu ter imajo širok spekter poznavanja turističnega sektorja in ponudbe v Sloveniji. Zasnova programa temelji na najnaprednejših vsebinah, ki so ključne za uspešno in dolgoročno delo v turizmu.

Diplomanti so ob koncu študija usposobljeni za operativno delo v turizmu ali vodenje lastnega turističnega podjetja. Pridobljeno znanje temelji na programu, ki vključuje prepletanje različnih strokovnih področij, kar omogoča učinkovito integriranje pridobljenega znanja v prakso.

Študentje poleg poslovanja različnih turističnih subjektov obvladajo tri tuje jezike in medkulturno komuniciranje, osvojijo veščine digitalnega komuniciranja v turizmu, spoznajo širino in moč kreativnosti v turistični promociji, osvojijo temelje podjetništva, spoznajo različne smeri turizma, predvsem pa je v ospredju izobraževanje za uspešno delo z ljudmi.

Po zaključku študija imajo diplomanti širok nabor zaposlitvenih možnosti v turizmu, predvsem na področjih, kjer je v ospredju interakcija z gosti.

 
Po koncu študija imajo diplomanti širok nabor zaposlitvenih možnosti v turizmu, in sicer:

  • v podjetjih, ki opravljajo katero koli zvrst s področja turistične dejavnosti: termalno-zdraviliški turizem, kmečki in planinski turizem, sejemski in zabaviščni turizem, športno-rekreativne dejavnosti, spoznavno-edukativni in kulturni turizem, gastronomski in vinski turizem, turizem dobrega počutja,v potovalnih agencijah,
  • v vseh podjetjih, kjer se pojavljajo kot dobavitelji in sooblikovalci turistične ponudbe,
  • na področju javne uprave s področja turizma na vseh lokalnih ravneh,
  • v regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih,
  • kot samostojni nosilci turistične dejavnosti.

 

TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ (univerzitetni študijski program)

»Turizem smo doživetja.«Sodoben in vsebinsko pester program je usmerjen v poglobljeno teoretično izobraževanje na področju turizma, ki omogoča sposobnost korektne uporabe pridobljenega strokovnega znanja pri oblikovanju ponudbe in vodenja procesov. Študentje so vešči raziskovalnih metod ter imajo razvite ustrezne komunikacijske veščine pri delu z zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Ob koncu študija so avtonomni pri opravljanju strokovnega dela ter sposobni uspešnega in konstruktivnega vodenja strokovnih delovnih skupin. Vso pridobljeno zanje, spretnosti in veščine uspešno prenašajo na operativno raven in zaposlene.

Študentje osvojijo temeljne pojave in pojme s področja turizma in informacijskih sistemov ter razumejo osrednje koncepte in aplikativne pristope k managementu destinacij. Področje turizma se naučijo povezovati z ostalimi strokovnimi disciplinami in pridobijo sposobnosti upravljanja s človeškimi viri. Zmožni so razumeti vlogo turistične ponudbe in njene povezanosti z drugimi dejavnostmi. S pomočjo sodobnih strokovnih metod preučevanja turističnih destinacij so usposobljeni za reševanje konkretnih delovnih izzivov in vodenje turističnih organizacij.

 
Po koncu študija imajo diplomanti širok nabor zaposlitvenih možnosti v turizmu, in sicer:

  • v večjih ali manjših podjetjih, ki se ukvarjajo s specifično turistično dejavnostjo, kot so: termalno- zdraviliški turizem, športno-rekreativni programi, podeželski in gorski turizem, prireditveni in kongresni turizem, zabaviščni turizem dobrega počutja, spoznavno-edukativni in kulturni turizem ter kopališki in navtični turizem.
  • v podjetjih za načrtovanje in iskanje novih oblik turizma ter iskanje alternativnih oblik izvajanja srečevanja turistične ponudbe in povpraševanja.
  • v potovalnih agencijah, javnih zavodih, organih državne uprave  in lokalne samouprave.NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O PRIJAVI, VPISU IN ŠTUDIJU