Prijavni roki v študijskem letu 2021/22

​​​​​​​​​​​​PRI​​JAVNI ROKI 2021/2022 ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Vpis_referat_slika.jpg
 

1. prijavni rok: 16. 2. do 19. 3. 2021

V PRVEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

- državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije;

- državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene;

- osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno zaščito.

Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e , da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e  pogoje za vpis.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj  bo  pod  pogoji,  ki  so  v  tem  razpisu  navedeni  v  poglavju  o  izbirnem  postopku,  kandidat/-kauvrščen/-a   v prvega, za katerega bo izpolnil/-a  vse pogoje.

 2. prijavni rok: 20. do 27. 8. 2021

V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

-ki se niso prijavili v 1. roku,

-ki se niso uvrstili v noben študijski program,

-ki se niso vpisali v noben sprejeti program.

Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti študijski program, vendar so se iz njega izpisali do 17. 8. 2021.

 Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  23. do 24. 9. 2021 do 12. ure.

V tem prijavnem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov in kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kako se prijavim (način prijave)?

Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/:

a) s    kvalificiranim    digitalnim    potrdilom,  

b) AAI-računom (račun avtentikacijske  in  avtorizacijske  infrastrukture) ali

c) uporabniškim  imenom  in  geslom  preko  sistema  SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Kot pravočasna se upošteva:

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu (za prvi prijavni rok velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ 19. marec 2021. Po 19. marcu 2021 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče).

Obvezne priloge:

V  prijavno-sprejemnih  postopkih  za  študijsko  leto  2021/2022  prijavitelji/-ce vsa  k  prijavi  zahtevana  dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6.točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

 

 

RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2021/22 je izšel 9. 2. 2021. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2021/22 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem

Vpisna mesta za tujce 2021/22

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2021/22

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2021/22

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe


RAZPIS ZA VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ bo objavljen predvidoma marca.