Prijavni roki v študijskem letu 2020/21

​​​​​​​​​​PRI​​JAVNI ROKI 2020/2021 ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Vpis_referat_slika.jpg
 

Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko z uporabniškim imenom in geslom na portalu eVŠ do 25. septembra 2020. To pomeni, da prijave ni potrebno natisniti, podpisati in poslati (to predvsem velja za prvi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic EU). 

ROK ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST: 24. in 25. 9. 2020 do 12. ure

KDO?
V tem prijavnem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov in kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.
 
KAKO?
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer prijavo za vpis v eVŠ odda s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun). 

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2020/21 se dopušča, da prijavitelji vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti najkasneje do 25. septembra 2020 do 12. ure. 

VPIS

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal v času od 24. septembra do 30. septembra 2020. Glede na rezultate poklicne/splošne mature boste kandidati obvestilo (sklep o rezultatih izbirnega postopka) prejeli na dom najkasneje do 24. septembra 2020 s strani Visokošolskega prijavno - informacijskega centra. V nekaj dneh po prejetju obvestila - sklepa o rezultatih izbirnega postopka vam bomo na dom in e-mail poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik, skupaj s prilogami in navodili.​

RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2020/2021 je izšel 31. 1. 2020. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2020/2021 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem

Vpisna mesta za tujce 2020/2021

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2020/2021

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2020/2021

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe​

 

PRI​​JAVNI ROKI 2020/2021 ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

ROK ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST: 21. 9. - 22. 9. 2020 do 12. ure​

KDO?

V posebnem prijavnem roku za zapolnitev prostih mest se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študiji in kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. V posebnem prijavnem roku za zapolnitev prostih mest lahko oddajo prijavo tudi kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, za katerega po zaključenem prvem prijavnem roku izvedba še ni zagotovljena. 

​Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v roku za zapolnitev prostih mest prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija in Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci. 

KAKO?

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun). Vsak kandidat lahko odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ. Zahtevane priloge kandidati posredujejo po elektronski poti na naslov referat.ft@um.si.

VPIS
Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka, in sicer za prvi prijavni rok:
a) najkasneje do 30. spetembra 2020 za državljane Republike Slovenije,
b) najkasneje do 30. oktobra 2020 za tujce v postopku priznavanja tujega izobraževanja.

POMOČ
Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.
 

RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 je izšel 31. 3. 2020. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2020/2021 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v podiplomski študijski program FT

Tabela z vpisnimi mesti za študijske programe 2. stopnje