Prijavni roki v študijskem letu 2020/21

​​​​​​​PRI​​JAVNI ROKI 2020/2021 ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Vpis_referat_slika.jpg
 

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EVROPSKE UNIJE:
1. prijavni rok: 12. 2. - 18. 3. 2020 (PODALJŠAN DO 9. APRILA 2020!!!)

Obveščamo vas, da se je PRVI PRIJAVNI ROK v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 podaljšal, in sicer se kot pravočasna upošteva:
  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.
Podaljšane prvega prijavnega roka velja za oba trenutno odprta prijavna roka (do 18. 3. 2020) - za vpis v 1. in vpis v višji letnik.


2. prijavni rok: 20. 8. - 28. 8. 2020
Rok za zapolnitev mest: 24. in 25. 9. 2020


ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE:
1. prijavni rok: 12. 2. - 20. 4. 2020
2. prijavni rok: 9. 9. - 11. 9. 2020

PRVI PRIJAVNI ROK
 
KDO?
V prvem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!
Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje.
Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala. 

 
KAKO?
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 20. aprila 2020. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 20. aprila 2020, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službinajvečdva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII.točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave). 


Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 20. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti Visokošolskemu prijavno–informacijskemu centru Univerze v Mariboru, p. p. 246, 2001 Maribor, do 22. aprila 2020.

VPIS

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal v času od 27. julija do 17. avgusta 2020. Glede na rezultate poklicne/splošne mature boste kandidati obvestilo (sklep o rezultatih izbirnega postopka) prejeli na dom najkasneje do 27. julija 2020 s strani Visokošolskega prijavno - informacijskega centra. V nekaj dneh po prejetju obvestila - sklepa o rezultatih izbirnega postopka vam bomo na dom in e-mail poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik, skupaj s prilogami in navodili.

 


RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2020/2021 je izšel 31. 1. 2020. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2020/2021 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem

Vpisna mesta za tujce 2020/2021

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2020/2021

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2020/2021

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe​

 

PRI​​JAVNI ROKI 2020/2021 ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EVROPSKE UNIJE:

1. prijavni rok: 31. 3.  - 6. 9. 2020

2. prijavni rok: 20. 8. - 28. 8. 2020

Rok za zapolnitev mest: 21. in 22. 9. 2020


ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE:

1. prijavni rok: 31. 3.  - 31. 5. 2020

2. prijavni rok: 6. 7. - 6. 9. 2020

KDO?

V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na način, opisan v nadaljevanju. Vsak kandidat lahko ob prijavi na razpis na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava zanj ne bo več mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidati z vsako prijavo na razpis kandidirajo enakovredno. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

KAKO?

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

 

PRVI PRIJAVNI ROK

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EVROPSKE UNIJE - Kot pravočasna se upošteva:

1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020.

2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 6. septembra 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 10. septembra 2020.

3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020.

 
ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE - Kot pravočasna se upošteva:
1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 31. maja 2020.

2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 31. maja 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 5. junija 2020.

3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 31. maja 2020.


VPIS
Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka, in sicer za prvi prijavni rok:
a) najkasneje do 30. junija 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter
b) najkasneje do 17. septembra 2020 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.


POMOČ
Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.
 

RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 je izšel 31. 3. 2020. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2020/2021 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v podiplomski študijski program FT

Tabela z vpisnimi mesti za študijske programe 2. stopnje