Prijavni roki v študijskem letu 2019/20

​INFORMATIVNI DAN ZA PRVO STOPNJO

 • Petek, 15. februar 2019, ob 10. in 16. uri.
 • Sobota, 16. februar 2019, ob 10. uri.

PRIJAVNI ROKI 2019/2020

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EVROPSKE UNIJE: 
1. prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2019.
2. prijavni rok: 22. do 29. avgust 2019.
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  25. do 26. september 2019, do 12. ure.

​​ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE:
1. prijavni rok: 12. februar do 19. april 2019.
2. prijavni rok: 11. do 13. september 2019.


PRVI PRIJAVNI ROK

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/) oziroma tako, da v vrstico brskalnika vpiše "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo in sicer, če se prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. 3. 2019 oziroma do 19. 4. 2019 (tujci). Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi mora navesti tudi sklic na številko prijave za vpis);
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 18. 3. 2019 oziroma do 19. 4. 2019 (tujci), nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi največ štiri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (v prvem prijavnem roku je to do 22. 3. 2019). Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi mora navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).


Kot pravočasna prijava se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2019 oziroma 19. aprila 2019 (tujci);
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi do 22. marca 2019, 
 • prijava tujca, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 19. aprila 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi do 18. avgusta 2019 za kandidate, ki jim bo spričevalo izdano v letu 2019. 

OPOZORILO:
Zadnji dan za elektronsko oddajo prve prijave v eVŠ za slovenske državljane in državljane EU je 18. marec 2019, za tujce pa 19. april 2019. Po tem datumu spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. 

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal v času od 26. 7. do 16. 8. 2019. Sklep o rezultatih izbirnega postopka boste prejeli na dom najkasneje do 25. 7. 2019 s strani Visokošolske prijavno-informacijske službe. V nekaj dneh po prejetju sklepa o rezultati izbirnega postopka, vam bomo na dom poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik skupaj z vsemi prilogami in navodili. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.


PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE)

Prijavni rok: 1. do 17. september 2019.

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/) oziroma tako, da v vrstico brskalnika vpišejo "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in sicer, če se prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. 9. 2019. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi mora navesti tudi sklic na številko prijave za vpis);
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. 9. 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi največ tri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (v prvem prijavnem roku je to do 20. 9. 2019). Po pošti mora priporočeno poslati na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).


Kot pravočasna prijava se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2019 in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. septembra 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete do 20. septembra 2019.


Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za turizem ob upoštevanju meril za prehode in v skladu s postopki fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik. Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku  ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Vpis sprejetih kandidatov po merilih za prehode bo potekal v času od 21. 9. do 30. 9. 2019.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na referat.ft@um.si.


RAZPIS ZA VPIS

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2019/2020 ​je izšel 1. 2. 2019. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2019/2020 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem

Vpisna mesta za tujce 2019/2020

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2019/2020

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2019/2020

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe​